Strefa wiedzy

Prawo Karne

Wiedza, którą dzielą się nasi eksperci
Bieżące zmiany w prawie, najważniejsze zagadnienia i komentarze

Nowelizacja Kodeksu karnego. Co przygotował dla nas ustawodawca?

Poprzednie zmiany w przepisach karnych zostały wprowadzone mocą tzw. ustaw covidowych z marca 2020 r. i kolejno zmienianych nowelami. Jakkolwiek głównym celem modyfikacji dokonanych w czasie pandemii COVID-19 było stworzenie nowych lub dopasowanie dotychczasowych regulacji do specyfiki warunków obowiązującego stanu zagrożenia epidemicznego, to zmiany te niejako pobocznie, dotknęły również inne ustawy, znacznie ingerując m.in. w treść przepisów karnych.

Izabela Nowak

Nowelizacja Kodeksu Karnego. Zaostrzenie wymiaru kary

Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, wprowadzono szereg uregulowań prawnych, które zaostrzają wymiar kary za popełnienie przestępstw najcięższego gatunku.  Debata publiczna na temat ostatecznego wejścia w życie zmian wrzała od kilku miesięcy.

Izabela Nowak

Przestępstwa „białych kołnierzyków”. O odpowiedzialności osób zajmujących wysokie stanowiska

Przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu to pojęcie, które nie zostało zdefiniowane ustawowo. Co do zasady, ma ono dotyczyć działań naruszających reguły prawidłowego obrotu gospodarczego. Przyjmuje się, że ich sprawcami są osoby wykształcone, zajmujące wysokie, dobrze płatne stanowiska kierownicze, znajdujące powszechne uznanie w społeczeństwie.

Izabela Nowak

Nowelizacja Kodeksu Karnego Wykonawczego. Co nowego dla osadzonych i ich rodzin?

Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks Karny Wykonawczy oraz niektórych innych ustaw, wprowadzono szereg zmian w regulacji prawnej odnoszącej się do sytuacji osób osadzonych w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych. Zapowiadane zmiany ustawodawca postanowił wdrożyć dwuetapowo – choć formalnie ustawa wchodzi w życie od 1 stycznia 2023 r., to część zapisów obowiązuje już od 17 września 2022 r.

Izabela Nowak

Cisza nocna w polskim prawie

Z pewnością każdy zgodzi się ze stwierdzeniem, że lato sprzyja wszelkim rozrywkom. Przy dogodnej pogodzie, często organizujemy spotkania na tarasach, w ogrodach i nierzadko bawimy się do późnych godzin nocnych. Nic w tym złego, jednakże tak długo, aż nasza zabawa nie stanie się zmorą dla sąsiadów.

Izabela Nowak

Mandat zagraniczny – czy płacić?

Zgodnie z publikowanym statystykami GUS, każdego roku około 60% Polaków decyduje się na wakacyjną podróż własnym samochodem. Choć powyższe dane nie wyszczególniały…

Izabela Nowak

Hulajnoga elektryczna a prawo o ruchu drogowym

W ciągu ostatnich kilku lat, zwłaszcza w okresie letnim, coraz częściej widuje się osoby korzystające z hulajnóg elektrycznych. To obecnie jeden z dominujących, a zarazem ekologicznych środków transportu, mający grono zwolenników wśród osób w każdym wieku. I nic w tym dziwnego, podróż hulajnogą jest stosunkowo szybka, łatwa, wygodna i tania.

Wydawać by się mogło, że początkowo ustawodawca potraktował jazdę hulajnogą elektryczną, jako modę, która szybko minie i nie zdecydował się na uregulowanie kwestii prawnych związanych z ich użytkowaniem w miejscach publicznych. Z biegiem czasu, gdy okazało się, że używanie hulajnogi to nie tylko trend, ale popularny i lubiany środek transportu,  koniecznym stało się stworzenie zasad, wedle których użytkownicy hulajnóg będą mogli poruszać się po drodze.

Izabela Nowak

Kto odpowiada za błąd techniczny?

W postępowaniach, w których przedmiotem jest ustalenie, czy doszło do popełnienia błędu diagnostycznego lub terapeutycznego, wskazanie podmiotu odpowiedzialnego nie rodzi znaczących problemów. W większości przypadków, za wystąpienie tego rodzaju błędów odpowiada lekarz prowadzący, który zlecił i przeprowadził badania, następnie postawił diagnozę, dobrał leczenie i skonsultował jego rezultaty.

Izabela Nowak