Strefa wiedzy

Prawo Karne

Wiedza, którą nasi eksperci dzielą się z Państwem
Bieżące zmiany w prawie, najważniejsze zagadnienia, komentarze i doradztwo

Niewłaściwie postawiona diagnoza. Kiedy lekarz odpowiada za błąd diagnostyczny?

Lekarze, wykonując swój zawód, zobowiązani są do realizacji obowiązków zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, z należytą starannością, a także zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz obowiązującymi normami prawa. Wykonywanie tej profesji wiąże się jednak z ryzykiem popełnienia błędu medycznego lub niepowodzeniem wpisanym w ryzyko udzielania świadczeń zdrowotnych. Problematyka błędów popełnianych przez lekarzy i ich odpowiedzialności w tym zakresie, jest tematem złożonym. Jednym z rodzajów błędu medycznego, jest błąd diagnostyczny, który zaliczany jest do grupy błędów najczęściej występujących w praktyce.

Izabela Nowak

Błąd medyczny czy niepowodzenie ?

Lekarze jako przedstawiciele jednego z zawodów zaufania publicznego pełnią szczególną rolę w społeczeństwie. Od podejmowanych przez nich decyzji zależy życie i zdrowie innych ludzi. Analizując dostępne orzecznictwo sądów polskich, widoczny w ostatnich latach jest wyraźny wzrost ilości spraw sądowych, w których pacjenci dochodzą roszczeń związanych ze szkodami wynikającymi z leczenia, będąc przekonanymi o wystąpieniu błędu medycznego.

Tutaj warto się zatrzymać i postawić pytanie: Kiedy mówimy o błędzie medycznym, a kiedy o niepowodzeniu wpisanym w ryzyko udzielania świadczeń zdrowotnych?

Izabela Nowak

Czy nasze rozmowy mogą być legalnie podsłuchiwane?

Żyjemy w dobie bardzo dużego nacisku na ochronę tożsamości, dążąc do skrajnej wręcz anonimowości. W ostatnim czasie, z uwagi na realną obawę wykorzystywania względem obywateli programów szpiegowskich (m.in. typu Pegasus), tematyka podsłuchu rozbudziła w społeczeństwie wiele pytań i kontrowersji.

 

Izabela Nowak

Cyberstalking

W ostatnim artykule starałam się przybliżyć, czym właściwie jest cyberprzemoc oraz jaka jest skala tego zjawiska, wskazując jednocześnie na zagrożenia, jakie niesie za sobą…

Katarzyna Hebda-Relidzyńska