Strefa wiedzy

Wiedza, którą dzielą się nasi eksperci
Bieżące zmiany w prawie, najważniejsze zagadnienia i komentarze

Donejt to darowizna?

Popularne donejty – czyli dobrowolne wpłaty dokonywane przez widzów najczęściej dla twórców na platformach streamingowych – na kanwie interpretacji podatkowych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej stały się kolejną częścią składową, jakże przejrzystego prawa podatkowego.

Krzysztof Pałka

Projekt ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – rewolucja prawna czy kolejna formalizacja procedur?

Prawo unijne nieustannie determinuje zmiany w prawie polskim. Nie inaczej jest w przypadku zmian dotyczących Prawa zamówień publicznych. Dynamika zmian na szczeblu Unii Europejskiego wymaga wprowadzenia do krajowego systemu zamówień publicznych zmian w zakresie certyfikacji wykonawcy – celem zagwarantowania, że zamówienie zostanie zrealizowane przez wykonawcę dającego rękojmię jego należytego wykonania. Jakie rozwiązania przynosi „Projekt ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw” Ministerstwa Rozwoju i Technologii z 11 kwietnia 2024 r. i jakie są jego główne założenia? Co zmiany oznaczają dla zamawiających i wykonawców?

Weronika Wowra

Fundacje – nie tylko te rodzinne z korzystnym opodatkowaniem

Oprócz – stosunkowo młodego w porządku prawnym – rozwiązania, jakim jest fundacja rodzinna, w obrocie gospodarczym od wielu już lat funkcjonują fundacje zwykłe. Właśnie w obrocie gospodarczym – gdyż niejednokrotnie, prowadzą działalność między innymi gospodarczą.

Michał Jarecki

Czy sprzedaż skinów z gry może być opodatkowana?

Współczesne gry oferują możliwość zdobycia nie tylko wirtualnych pieniędzy czy przedmiotów, ale również możliwość zarobku prawdziwych pieniędzy. Handel przedmiotami pochodzącymi z gier ma już swoje lata – początki sięgają co najmniej czasów świetności takich gier jak Tibia czy OGame. Obecnie największą popularnością cieszy się CS:2 (poprzednio CS:GO), w którym najdroższe przedmioty zostały sprzedane za ponad 1 milion dolarów.

Krzysztof Pałka

Wydatki warte zachodu zwłaszcza w CIT estońskim

Ryczałt od dochodów spółek, tzw. CIT estoński, jest pobierany m.in. od wysokości wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Brak definicji legalnej czy też przykładowego katalogu wydatków powoduje wiele wątpliwości co do kwalifikacji wydatków ponoszonych przez spółkę. Tym samym rośnie liczba zapytań do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnych interpretacji w tej materii, jednakże stanowisko organów jest niejednokrotnie zaskakujące, niespójne i budzi wiele kontrowersji.

Marlena Rypel

Fundacja typu STAK – obca forma życia

Z perspektywy międzynarodowych grup kapitałowych (firm doradczych), najlepiej stosuje się rozwiązania sprawdzone i znane, nawet jeżeli partner transakcyjny nigdy o nich nie słyszał. Niemniej, stosowanie obcych instytucji prawnych nie może stać się nawykiem i zastąpić trzeźwej oceny sytuacja. Pomimo wiary w dobre intencje zagranicznego inwestora, należy mieć się na baczności, jak pokazuje jeden z ostatnich przykładów z naszej praktyki.

Piotr Śmigielski

Projekt ustawy implementującej NIS 2

24 kwietnia 2024 r. na stronach Ministerstwa Cyfryzacji pojawił się projekt ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Jej celem jest implementacja Dyrektywy NIS2 do polskiego porządku prawnego. Przypomnijmy – UE wyznaczyła termin na wdrożenie do 17 października 2024 r.

Agata Majewska

Wysokie kary za brak niezwłocznego powiadomienia UODO o incydencie

Tylko w marcu 2024 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał dwie decyzje nakładające wysokie kary finansowe na administratorów danych. Obie dotyczyły braku natychmiastowego poinformowania organu o stwierdzonym naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych. Jakie praktyczne wskazówki mogą wyciągnąć z nich administratorzy danych?

Agata Majewska