Strefa wiedzy

Wiedza, którą nasi eksperci dzielą się z Państwem
Bieżące zmiany w prawie, najważniejsze zagadnienia, komentarze i doradztwo

Ochrona sygnalistów- jest już projekt ustawy

18 października 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt polskiej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Jest to jeden w początkowych kroków do implementowania wspólnotowych regulacji w zakresie ochrony sygnalistów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia projektowanych przepisów.

Agata Majewska

Opracowano założenia ustawy o ochronie sygnalistów

Do 17 grudnia 2021 r. polski ustawodawca powinien implementować do krajowego porządku prawnego przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. Dyrektywa o ochronie sygnalistów). Na nieco ponad 2 miesiące przed tym terminem na stronach KPRM pojawiła się informacja na temat założeń projektu ustawy w tym przedmiocie.

Agata Majewska

Bon na zasiedlenie

Pandemia zmusiła wielu ludzi, zwłaszcza pracowników najbardziej dotkniętych branż do poszukiwania nowego miejsca pracy i nierzadko do nowego miejsca zamieszkania.  

Jeśli zatem znalazłeś się w takiej sytuacji i nie ukończyłeś jeszcze 30. lat warto rozważyć możliwość skorzystania z bonu na zasiedlenie, którego wysokość może wynieść nawet 11 tysięcy złotych.

Magdalena Hajduk

Weryfikacja szczepień pracowników nadal niepewna

Zapowiedzi uregulowania kontroli szczepień w zespole pracowników, jak również na poziomie rekrutacji, pojawiają się w naszym kraju od kilku miesięcy. Jednakże coraz częściej zmianie ulega informacja na temat podstawy prawnej w oparciu, o jaką mieliby działać pracodawcy.

Agata Majewska

E-licytacja nieruchomości

19 września, weszły w życie przepisy regulujące prowadzenie e-licytacji nieruchomości przez komorników sądowych. To nowa formuła dotychczasowych licytacji komorniczych nieruchomości, które co do zasady odbywały się tylko w budynkach sądów powszechnych

Magdalena Hajduk

Dyrektywa drugiej szansy – cz. II

Jakie są dalsze skutki wynikające z obowiązku wdrożenia w życie tzw. dyrektywy drugiej szansy, która to statuować ma jednolite ramy dla postępowań restrukturyzacyjnych w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej.

Mateusz Latosiński

Termin na dochodzenie roszczeń w postępowaniu administracyjnym

Instytucja przedawnienia roszczeń jest znana prawu cywilnemu. Przedawnienie karalności występuje w prawie karnym. Natomiast w prawie administracyjnym z przedawnieniem roszczenia mamy do czynienia tylko wówczas, gdy przepis prawa wyraźnie tak stanowi. Sądy Administracyjne nieraz wydawały orzeczenia, w których odnosiły się do problemu przedawnienia roszczeń wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami, w zakresie w jakim dotyczą między innymi przedawnienia roszczenia właścicieli nieruchomości  o zapłatę odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości. W dzisiejszym artykule dokonam analizy najnowszej linii orzeczniczej w tym zakresie.

Magdalena Hajduk

Odpowiedzialność karna dewelopera

Przepisy prawa nakładają na deweloperów szereg obowiązków związanych z przygotowaniem oraz prowadzeniem przedsięwzięcia deweloperskiego. Dążenie do zapewnienia nabywcom możliwie jak najszerszej ochrony ze strony instytucji państwowych doprowadziło do wprowadzenia szeregu przepisów karnych, penalizujących konkretne niezgodne z prawem działania dewelopera.

Magdalena Hajduk