Strefa wiedzy

Wiedza, którą dzielą się nasi eksperci
Bieżące zmiany w prawie, najważniejsze zagadnienia i komentarze

Czy każda pożyczka podlega PCC?

Na tak postawione pytanie odpowiedź wydaje się oczywista, ale czy na pewno? Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 295) podatkowi podlegają m.in. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Jednak w art. 2 ustawy o PCC wskazano, że PCC nie podlegają czynności cywilnoprawne inne niż umowa spółki i jej zmiany w zakresie w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług (VAT).

SZiP

Koniec ulgi VAT na żywność. Co to oznacza dla podatników?

12 marca 2024 r. Ministerstwo Finansów wydało komunikat w sprawie nieprzedłużania po 31 marca 2024 r. okresowego obniżenia stawki VAT (z 5% na 0%) na podstawowe produkty spożywcze. W praktyce oznacza to powrót do opodatkowania tych produktów stawką 5%, która obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku, po podwyżce z 3%.

Aleksandra Górdziel

Niższe odszkodowania dla sygnalistów

Resort pracy zapowiada kolejne zmiany w projekcie ustawy o ochronie sygnalistów. Największe zainteresowanie wzbudza obniżenie dolnego progu odszkodowania, jakiego domagać będzie się mógł sygnalista dotknięty działaniami odwetowymi.  

Agata Majewska

Przelew zaliczki na PIT liniowy. Podatkowe 2w1

W lutym bieżącego roku zapadł interesujący wyrok NSA, który został wydany na kanwie sprawy dotyczącej interpretacji indywidualnej prawa podatkowego Dyrektora KIS.

W związku z przejęciem udziałów w spółce komandytowej, wnioskodawca zadeklarował w swoich obliczeniach PIT i przelewach, PIT liniowy. Wobec tego opłacał zaliczki na podatek dochodowy, przyjmując podatek w wysokości 19%. Jednocześnie na poleceniach przelewu wskazywał, że kwoty płacone są tytułem „zaliczki na podatek PIT-36L”.

Michał Drozdyk

JPK CIT. Co już wiemy?

Jednolity Plik Kontrolny doczeka się wkrótce nowej odsłony, tym razem – w postaci nowych obowiązków w zakresie CIT. Najwidoczniej informacje, jakie służby skarbowe pozyskiwały w ramach JPK_VAT okazały się przydatne.

Michał Jarecki

Danina solidarnościowa. Kto zapłaci?

Podatek, nazwany przez ustawodawcę daniną solidarnościową, został wprowadzony
już w 2019 roku. Ustanowienie dodatkowego progu opodatkowania w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych spowodowało liczne pytania, jak i wątpliwości co do tego, jakie rodzaje przychodów zostaną tym podatkiem objęte.

SZiP

Jak prawidłowo poinformować pracownika o monitoringu w firmie? UODO stawia wysokie wymagania.

Zapoznanie pracownika z regulaminem pracy to nie to samo, co zapoznanie go z zasadami monitoringu – nawet, jeśli te opisane zostały w regulaminie pracy. Takie rygorystyczne stanowisko przedstawia Prezes UODO.

Agata Majewska

Wakacje od ZUS. Wczasy pod gruszą czy all inclusive?

Zgodnie ze złożonym projektem, zmiana m.in. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych polegać ma na zwolnieniu przedsiębiorców z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w wybranym przez nich miesiącu kalendarzowym w danym roku. We wskazanym przez przedsiębiorcę miesiącu, składki miałyby zostać sfinansowane z budżetu państwa.

Aleksandra Górdziel