Strefa wiedzy

Wiedza, którą nasi eksperci dzielą się z Państwem
Bieżące zmiany w prawie, najważniejsze zagadnienia, komentarze i doradztwo

Społeczne Agencje Najmu

Nowelizacja ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2224), której obecna nazwa to Ustawa o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, wprowadziła do naszego porządku prawnego nową formę prawną: społeczne agencje najmu (SAN). W założeniu SAN miały umożliwić zwiększenie zasobu mieszkaniowego gmin we współpracy z prywatnymi właścicielami, którzy zawieraliby z SAN umowy dzierżawy własnych lokali mieszkalnych. Jakie korzyści mogą płynąć ze współpracy z SAN?

Magdalena Hajduk

Nowelizacja Kodeksu Karnego Wykonawczego. Co nowego dla osadzonych i ich rodzin?

Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks Karny Wykonawczy oraz niektórych innych ustaw, wprowadzono szereg zmian w regulacji prawnej odnoszącej się do sytuacji osób osadzonych w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych. Zapowiadane zmiany ustawodawca postanowił wdrożyć dwuetapowo – choć formalnie ustawa wchodzi w życie od 1 stycznia 2023 r., to część zapisów obowiązuje już od 17 września 2022 r.

Izabela Nowak

Nowa forma opłaty planistycznej – projekt zmian w planowaniu przestrzennym

W ostatnim czasie pojawiła się informacja o projektowanych zmianach w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zapowiedź może okazać się istotna dla…

Magdalena Hajduk

Innowacyjny podatnik cz.3. Ulga prowzrostowa

Jak wskazywaliśmy w poprzednich artykułach z serii „Innowacyjny podatnik”, w ramach tzw. Polskiego Ładu wprowadzono szereg różnych preferencji dla podatników. Ulga na…

Piotr Śmigielski

Nowa ustawa deweloperska cz.3 Umowa rezerwacyjna

Nowa ustawa deweloperska, poza Deweloperskim Funduszem Gwarancyjnym wprowadziła w życie przepisy odnoszące się również do często stosowanych przed nabyciem nieruchomości umów rezerwacyjnych….

Magdalena Hajduk

Nowa ustawa deweloperska cz.2 – Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (DFG)

Nowa ustawa deweloperska wprowadza nową instytucję, jaką jest Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. To nowy instrument, który ma zapewnić większą ochronę nabywców. Jednocześnie zwiększy…

Magdalena Hajduk

Najkrótsze z postępowań restrukturyzacyjnych. Dłużnik czy komornik – kto będzie pierwszy?

Cieszące się niezwykłą popularnością uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne tzw. covidówka, które dla wielu przedsiębiorców było szansą na przetrwanie kryzysu wywołanego pandemią COVID –…

Mateusz Latosiński

Cisza nocna w polskim prawie

Z pewnością każdy zgodzi się ze stwierdzeniem, że lato sprzyja wszelkim rozrywkom. Przy dogodnej pogodzie, często organizujemy spotkania na tarasach, w ogrodach i nierzadko bawimy się do późnych godzin nocnych. Nic w tym złego, jednakże tak długo, aż nasza zabawa nie stanie się zmorą dla sąsiadów.

Izabela Nowak