Strefa wiedzy

Wiedza, którą nasi eksperci dzielą się z Państwem
Bieżące zmiany w prawie, najważniejsze zagadnienia, komentarze i doradztwo

Overbooking, opóźniony, odwołany lot. Odszkodowanie od linii lotniczych

Sezon urlopów dobiega końca, lecz niestety nie każdy wakacyjny wyjazd udaje się w pełni. Po pandemicznej stagnacji, lotniska oraz linie lotnicze biją kolejne rekordy obsłużonych pasażerów, co nieuchronnie wiąże się z incydentami w postaci opóźnionych lub odwołanych lotów, czy też odmowy przyjęcia pasażerów na pokład samolotu z powodu tzw. overbookingu. Takie sytuacje zdarzają się niestety coraz częściej i potrafią być wyjątkowo nieprzyjemne, dlatego warto wiedzieć jakie świadczenia przysługują wówczas klientom linii lotniczych i w jaki sposób należy ich dochodzić.

Kamil Mruk

Czy można zasiedzieć las?

Zasiedzenie jest sposobem nabycia prawa własności wskutek samoistnego posiadania przez oznaczony okres czasu – odpowiednio 20 lub 30 lat, w zależności od tego, czy do nabycia dochodzi w dobrej, czy złej wierze. Nie każdy grunt może jednak zostać „zasiedziany”. Sporo kontrowersji budzi temat nabywania w drodze zasiedzenia gruntów leśnych, zwłaszcza państwowych. Czy można zatem zasiedzieć las państwowy?

Magdalena Hajduk

Zasiedzenie nieruchomości, a roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z niej

Zasiedzenie jest pierwotnym i nieodpłatnym sposobem nabycia prawa własności nieruchomości przez jej posiadacza, wskutek faktycznego posiadania nieruchomości oraz rozporządzania nią jak właściciel przez okres oznaczony w ustawie. Innymi słowy, zasiedzenie jest sposobem nabycia własności przez upływ czasu, w którym właściciel mógł dochodzić wydania nieruchomości, ale tego nie uczynił.

Magdalena Hajduk

Lex silos – nowe uproszczenia w budownictwie

Od 3 czerwca obowiązuje nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2023. poz. 967). Wprowadzone zmiany potocznie nazywane są jako „lex silos”, z uwagi na główny kierunek wprowadzonych ułatwień. Obecnie rolnicy (chociaż nie tylko oni) mogą stawiać niektóre budynki gospodarcze bez konieczności pozwolenia na budowę, a w przypadku niektórych inwestycji również bez zgłoszenia robót.

Magdalena Hajduk

Nowelizacja Kodeksu karnego. Co przygotował dla nas ustawodawca?

Poprzednie zmiany w przepisach karnych zostały wprowadzone mocą tzw. ustaw covidowych z marca 2020 r. i kolejno zmienianych nowelami. Jakkolwiek głównym celem modyfikacji dokonanych w czasie pandemii COVID-19 było stworzenie nowych lub dopasowanie dotychczasowych regulacji do specyfiki warunków obowiązującego stanu zagrożenia epidemicznego, to zmiany te niejako pobocznie, dotknęły również inne ustawy, znacznie ingerując m.in. w treść przepisów karnych.

Izabela Nowak

Monitoring nieruchomości – aspekty prawne

Instalacja urządzeń umożliwiających monitoring nieruchomości, również prywatnych, zyskuje na popularności. Przepisy prawa nie regulują wprost zagadnień związanych z utrwalaniem obrazu budynków i jej okolicy, jednak z całą pewnością nie można twierdzić, iż zagadnienie to pozostaje poza kontrolą ustawodawcy.

Magdalena Hajduk

Testament wspólny może być ważny?

Tak stwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 29 marca 2023 roku o sygn. akt II NSNc 42/23. I choć orzeczenie na pierwszy rzut oka może wydawać się sprzeczne z treścią Kodeksu cywilnego – a konkretnie art. 942 k.c., który zabrania sporządzania testamentów przez więcej niż jedną osobę, to w rzeczywistości zdaje się być konieczne dla ujednolicenia praktyki orzeczniczej na gruncie prawa spadkowego.

Kamil Mruk

Inwestycje OZE. Nowa ustawa wiatrakowa

Dnia 23 kwietnia 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw. Była to długo wyczekiwana zmiana przepisów.  

Magdalena Hajduk