Strefa wiedzy

Prawo Nieruchomości

Wiedza, którą nasi eksperci dzielą się z Państwem
Bieżące zmiany w prawie, najważniejsze zagadnienia, komentarze i doradztwo

Termin na dochodzenie roszczeń w postępowaniu administracyjnym

Instytucja przedawnienia roszczeń jest znana prawu cywilnemu. Przedawnienie karalności występuje w prawie karnym. Natomiast w prawie administracyjnym z przedawnieniem roszczenia mamy do czynienia tylko wówczas, gdy przepis prawa wyraźnie tak stanowi. Sądy Administracyjne nieraz wydawały orzeczenia, w których odnosiły się do problemu przedawnienia roszczeń wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami, w zakresie w jakim dotyczą między innymi przedawnienia roszczenia właścicieli nieruchomości  o zapłatę odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości. W dzisiejszym artykule dokonam analizy najnowszej linii orzeczniczej w tym zakresie.

Magdalena Hajduk

Odpowiedzialność karna dewelopera

Przepisy prawa nakładają na deweloperów szereg obowiązków związanych z przygotowaniem oraz prowadzeniem przedsięwzięcia deweloperskiego. Dążenie do zapewnienia nabywcom możliwie jak najszerszej ochrony ze strony instytucji państwowych doprowadziło do wprowadzenia szeregu przepisów karnych, penalizujących konkretne niezgodne z prawem działania dewelopera.

Magdalena Hajduk

Jakich zgód wymaga montaż klimatyzatora w mieszkaniu

Montaż klimatyzatora w mieszkaniu to coraz częstsze rozwiązanie w mieszkaniach w Polsce. Takie udogodnienie pozwala w komfortowych warunkach przetrwać letnie upały. Mocowanie klimatyzatora ściennego wymaga jednak montażu jednego z elementów urządzenia na zewnętrznej ścianie klimatyzowanego pomieszczenia, a więc części wspólnej nieruchomości. Dlatego taka instalacja wymaga podjęcia odpowiednich działań.

Magdalena Hajduk

Bony mieszkaniowe – element Polskiego Ładu

Rządowy program nazwany „Polskim Ładem” przewiduje mechanizm wsparcia rodzin w zakupie lub najmie mieszkań. Propozycje zmian mają przyczynić się do poprawy stanu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych. Tymi propozycjami są bony mieszkaniowe oraz mechanizm gwarancji dla kredytów hipotecznych. Projektowane benefity mają odpowiadać na potrzeby różnych osób w zależności od ich możliwości dochodowych i wielkości rodzin. W założeniu mają wesprzeć rozwój mieszkalnictwa spółdzielczego oraz społecznych inicjatyw mieszkaniowych („SIM”).

Magdalena Hajduk

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

Nie należą do rzadkości sytuacje, w których inwestorzy prywatni lub przedsiębiorcy przesyłowi (np. spółki gazociągowe), aby zrealizować dany projekt zmuszeni są do przeprowadzenia pewnego odcinka sieci przez prywatną działkę. Nie ulega wątpliwości, że takie działanie może ograniczyć zarówno wartość prywatnej działki, jak i wpłynąć na możliwy sposób gospodarowania nią. W przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami, inwestor ma możliwość ubiegania się o wsparcie u starosty.

Magdalena Hajduk

Zakup nieruchomości z kredytem

Rynek nieruchomości w dalszym ciągu jest rozgrzany do czerwoności. Zainteresowaniem cieszą się zarówno nieruchomości dostępne na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Te drugie często bywają jednak obciążone kredytem hipotecznym, co zniechęca potencjalnych nabywców. Jak się zabezpieczyć, decydując na zakup nieruchomości bez „czystej” księgi wieczystej? O tym w dzisiejszym artykule.

Magdalena Hajduk

Polski ład: budowa małych domów

„70 metrów bez pozwolenia” – to hasło zapamiętali chyba wszyscy. Zgodnie z zapowiedziąRządu, zwolnione z pozwolenia na budowę mają zostać inwestycje obejmujące budowę małych domów jednorodzinnych, o powierzchni zabudowy do 70 metrów kwadratowych. Obowiązkowo z płaskim dachem. Nowe przepisy zostaną wprowadzone prawdopodobnie w drodze nowelizacji obowiązujących przepisów.

Magdalena Hajduk

Egzekucja komornicza z nieruchomości wspólnej małżonków – kiedy jest dopuszczalna?

Egzekucja z nieruchomości, choć stanowi bardzo czasochłonny proceduralnie i mocno angażujący wierzyciela proces, nierzadko stanowi najefektywniejszy sposób zaspokojenia wierzytelności w toku egzekucji . Wierzyciele powinni jednak wiedzieć, w jaki sposób mogą doprowadzić do przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości wspólnej małżonków, w szczególności wobec faktu, iż bardzo często pokutuje mylne przeświadczenia, iż do doprowadzenia do licytacji komorniczej nieruchomości wystarczy, aby dłużnikiem wierzyciela był tylko jeden z małżonków.

Mateusz Latosiński