Strefa wiedzy

Prawo Nieruchomości

Wiedza, którą dzielą się nasi eksperci
Bieżące zmiany w prawie, najważniejsze zagadnienia i komentarze

Naruszenie przepisów prawa miejscowego, a ważność pozwolenia na budowę

Decyzja administracyjna o pozwoleniu na budowę może zostać uznana za nieważną, jeżeli wydana została z rażącym naruszeniem prawa. Co zatem w sytuacji, gdy inwestycja, dla której zostało wydane pozwolenie na budowę, jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Magdalena Hajduk

Zasiedzenie nieruchomości, a roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z niej

Zasiedzenie jest pierwotnym i nieodpłatnym sposobem nabycia prawa własności nieruchomości przez jej posiadacza, wskutek faktycznego posiadania nieruchomości oraz rozporządzania nią jak właściciel przez okres oznaczony w ustawie. Innymi słowy, zasiedzenie jest sposobem nabycia własności przez upływ czasu, w którym właściciel mógł dochodzić wydania nieruchomości, ale tego nie uczynił.

Magdalena Hajduk

Pomoc państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe?

Projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe (druk numer 3096) wpłynął do Sejmu 23 marca 2023 roku. Prace nad nowymi rozwiązaniami prawnymi trwają. Dotyczą one wsparcia udzielanego przez państwo w zakresie systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe oraz wprowadzenia okresowych dopłat do rat spłaty kredytów hipotecznych udzielanych na zakup pierwszego mieszkania.

Magdalena Hajduk

Społeczne Agencje Najmu

Nowelizacja ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2224), której obecna nazwa to Ustawa o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, wprowadziła do naszego porządku prawnego nową formę prawną: społeczne agencje najmu (SAN). W założeniu SAN miały umożliwić zwiększenie zasobu mieszkaniowego gmin we współpracy z prywatnymi właścicielami, którzy zawieraliby z SAN umowy dzierżawy własnych lokali mieszkalnych. Jakie korzyści mogą płynąć ze współpracy z SAN?

Magdalena Hajduk

Nowa forma opłaty planistycznej – projekt zmian w planowaniu przestrzennym

W ostatnim czasie pojawiła się informacja o projektowanych zmianach w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zapowiedź może okazać się istotna dla…

Magdalena Hajduk

Nowa ustawa deweloperska cz.3 Umowa rezerwacyjna

Nowa ustawa deweloperska, poza Deweloperskim Funduszem Gwarancyjnym wprowadziła w życie przepisy odnoszące się również do często stosowanych przed nabyciem nieruchomości umów rezerwacyjnych….

Magdalena Hajduk

Nowa ustawa deweloperska cz.2 – Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (DFG)

Nowa ustawa deweloperska wprowadza nową instytucję, jaką jest Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. To nowy instrument, który ma zapewnić większą ochronę nabywców. Jednocześnie zwiększy…

Magdalena Hajduk

Nowa ustawa deweloperska cz.1

Ustawa z dnia 20 maja 2021 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, czyli tak zwana nowa ustawa deweloperska weszła w życie z początkiem wakacji – 1 lipca 2022 r. Była to długo zapowiadana nowelizacja.

Magdalena Hajduk