Strefa wiedzy

Prawo Upadłościowe

Wiedza, którą nasi eksperci dzielą się z Państwem
Bieżące zmiany w prawie, najważniejsze zagadnienia, komentarze i doradztwo

Egzekucja komornicza z nieruchomości wspólnej małżonków – kiedy jest dopuszczalna?

Egzekucja z nieruchomości, choć stanowi bardzo czasochłonny proceduralnie i mocno angażujący wierzyciela proces, nierzadko stanowi najefektywniejszy sposób zaspokojenia wierzytelności w toku egzekucji . Wierzyciele powinni jednak wiedzieć, w jaki sposób mogą doprowadzić do przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości wspólnej małżonków, w szczególności wobec faktu, iż bardzo często pokutuje mylne przeświadczenia, iż do doprowadzenia do licytacji komorniczej nieruchomości wystarczy, aby dłużnikiem wierzyciela był tylko jeden z małżonków.

Mateusz Latosiński

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne-czy wierzyciele jednak głosu nie mają?

Wprowadzone w 2020 roku uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, bardzo szybko przełożyło się na działania przedsiębiorców, borykających się z problemami finansowymi. Sytuacja gospodarcza wywołana pandemią COVID-19 w dużej mierze przyczyniła się do masowych publikacji w MSiG o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wobec przedsiębiorców.

Mateusz Latosiński

Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości

Można założyć, że każdy przedsiębiorca w toku swojej działalności zetknął się z postępowaniem upadłościowym, czy to względem swojego kontrahenta, który stał się niewypłacalny, czy też we własnym zakresie rozważał, szczególnie w niepewnych biznesowo czasach, złożenie wniosku o ogłoszenie własnej upadłości. Mimo to, wydaje się, iż mało kto słyszał o uproszczonym wniosku o ogłoszenie upadłości.

Mateusz Latosiński