Strefa wiedzy

Prawo Pracy

Wiedza, którą nasi eksperci dzielą się z Państwem
Bieżące zmiany w prawie, najważniejsze zagadnienia, komentarze i doradztwo

Przepisy covid wydłużają kadencję działaczy związkowych i SIP

19 sierpnia 2021 r. weszły w życie przepisy wydłużające kadencję m.in. organów związków zawodowych oraz społecznych inspektorów pracy. Przewidują one możliwość ich dalszego funkcjonowania w okresie stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego, jeśli wybory do nich z powodu tych stanów nie mogą zostać przeprowadzone.

Agata Majewska

Nowy ład w prawie pracy

Zamierzenia rządu związane z tzw. Nowym Polskim Ładem dotyczą wielu sfer życia gospodarczego, w tym również sektora zatrudnienia. W większości pozostają one zapowiedziami, które dopiero poddane mają zostać procesowi legislacyjnemu.

Agata Majewska

Możliwość różnicowania sytuacji niezaszczepionych pracowników?

W ostatnim czasie słychać zapowiedzi rządu o planowanych zmianach w prawie pracy dotyczących weryfikacji szczepień pracowników przeciwko Covid-19.

Agata Majewska

Czy można zapytać pracownika o szczepienie na COVID-19?

Szczepienia przeciwko Covid-19 mają ułatwić nam wiele aspektów życia w epidemicznej rzeczywistości. Wielu pracodawców, mając na uwadze bezpieczeństwo swych organizacji – chciałoby móc weryfikować stan szczepienia wśród zatrudnionych. Służyć to może chociażby do oceny tego, czy warto podjąć działania w celu organizacji szczepień w obrębie zakładu pracy czy też wprowadzić akcję informacyjną na ich temat.

Agata Majewska

Informacja o liczbie członków zakładowej organizacji związkowej tylko do 10 lipca

10 lipca upływa termin złożenia pracodawcom co półrocznej informacji o liczbie członków działających u nich organizacji związkowych. Od 2019 r. obowiązek powiadomienia o swoim stanie liczebnym na dzień 31 grudnia i 30 czerwca dotyczy każdej zakładowej struktury związku zawodowego. Brak jego wypełnienia w terminie skutkuje utratą uprawnień wynikających z posiadania statusu zakładowej organizacji związkowej.

Agata Majewska

Badanie trzeźwości pracowników – projekt nowych przepisów

Ustawodawca postanowił uregulować problematyczną dla wielu pracodawców materię badania trzeźwości oraz pozostawania pod wpływem środków psychoaktywnych pracowników. Temat ten budzi obecnie wiele wątpliwości i problemów praktycznych. Wynikają one przede wszystkim z braku regulacji w tym zakresie bezpośrednio w Kodeksie Pracy, jak i mało precyzyjnych przepisach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Skutkiem tego 28 maja 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi[1].

Agata Majewska

Ryzykowane premie dla zaszczepionych pracowników

Pracodawcy jak mogą, starają się zminimalizować poziom zachorowań na Covid-19. Część z nich przyłączyła się do akcji szczepień zakładowych promowanych przez rząd, niektórzy zaś decydują się na nagradzanie finansowe lub rzeczowe pracowników, którzy poddali się szczepieniu przeciwko Sars-Cov-2.

Agata Majewska

Praca zdalna w projekcie nowelizacji KP

19 maja 2021 r. na stronach rządowych pojawił się projekt ustawy nowelizującej Kodeks Pracy autorstwa Ministerstwa Pracy, Technologii i Rozwoju. Jedną z najważniejszych materii jakie reguluje jest praca zdalna. Stanowi to odpowiedź na kilkuletnie oczekiwania pracodawców i pracowników w zakresie kodeksowego uelastycznienia warunków świadczenia pracy.

Agata Majewska