Strefa wiedzy

Prawo Pracy

Wiedza, którą dzielą się nasi eksperci
Bieżące zmiany w prawie, najważniejsze zagadnienia i komentarze

Jak prawidłowo poinformować pracownika o monitoringu w firmie? UODO stawia wysokie wymagania.

Zapoznanie pracownika z regulaminem pracy to nie to samo, co zapoznanie go z zasadami monitoringu – nawet, jeśli te opisane zostały w regulaminie pracy. Takie rygorystyczne stanowisko przedstawia Prezes UODO.

Agata Majewska

Prawa pracodawcy w sporze zbiorowym

Rosnąca inflacja, niestabilna sytuacja na międzynarodowych rynkach oraz duże zapotrzebowanie na pracowników powodują, że od kilku miesięcy, u coraz większej liczby pracodawców pracownicy stanowczo upominają się o podniesienie standardów zatrudnienia.
W przedsiębiorstwach, w których działają związki zawodowe, brak spełnienia oczekiwań przez pracodawcę prowadzi najczęściej do sporu zbiorowego, który w ostateczności skutkować może podjęciem strajku. By uniknąć tego, niewątpliwie uciążliwego dla organizacji i angażującego procesu, kluczowe jest wychwycenie odpowiedniego momentu od zgłoszenia roszczeń zespołu, kiedy to na skutek braku oczekiwanej odpowiedzi pracodawcy, wszczęty zostać może spór zbiorowy.

Agata Majewska

Sztuczna inteligencja pod kontrolą związków zawodowych?

Rozwój technologii i wykorzystanie sztucznej inteligencji (SI) wpływa na działalność przedsiębiorstw w coraz szerszej skali. Nie pozostaje on bez wpływu na wykonywanie zadań przez samych pracowników. Pojawiają się więc głosy sugerujące, że wykorzystanie algorytmów SI powinno podlegać szczególnej kontroli związków zawodowych jako organizacji stojących na straży zbiorowych interesów zatrudnionych.

Agata Majewska

Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy – podpisana

12 marca 2022 r. Prezydent RP podpisał wyczekiwaną od początku ataku na Ukrainę ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przewiduje ona szereg uprawnień i ułatwień dotyczących legalizacji pobytu, zatrudnienia oraz korzystania z usług publicznych dla osób przybywających do Polski, poszukujących tu ochrony. Poniżej przedstawiamy najważniejsze rozwiązania wynikające z jej przepisów.

Agata Majewska

Jak może działać polski pracodawca w czasie konfliktu na Ukrainie?

Wybuch konfliktu na Ukrainie w sposób nagły i bezpośredni dotknął wielu ukraińskich pracowników wykonujących pracę zarówno w Polsce, jak i za wschodnią granicą. Jak w zaistniałych okolicznościach powinien zachować się polski pracodawca i w jaki sposób może wesprzeć ukraińskiego pracownika i jego rodzinę?

Agata Majewska

Obowiązkowe zaszczepienie medyków na Covid – 19 przed 1 marca – kogo i na jakich zasadach obejmuje?

Obowiązek szczepienia przeciwko Covid – 19 obejmuje pierwsze grupy zawodowe w Polsce. Do 1 marca 2022 r. zaszczepić muszą się osoby zatrudnione w służbie zdrowia. Kogo dokładnie i na jakich zasadach obejmuje ten obowiązek, a także potencjalne sankcje za jego niewykonanie?

Agata Majewska

Work life balance i bardziej przejrzyste warunki pracy – czyli o tym, czego mogą się spodziewać pracodawcy w 2022 roku

Rok 2022 r. to rok, w którym polski prawodawca ma obowiązek implementować kolejne dwie dyrektywy unijne odnoszące się bezpośrednio do prawa pracy. Do sierpnia obowiązywać powinny przepisy nakładające na pracodawców dodatkowe obowiązki związane z zasadami zatrudnienia oraz przyznające pracownikom dodatkowe uprawnienia związane z przerwą w pracy z prywatnych przyczyn.

Agata Majewska

Więzienie za brak dostatecznej ochrony sygnalistów?

Projektowane krajowe przepisy dotyczące ochrony sygnalistów przewidują liczne sankcje karne za nieprzestrzeganie zasad związanych ze zgłaszaniem nieprawidłowości w organizacji. Pomimo tego, że regulacje nadal są na etapie prac legislacyjnych, rozwiązania w tym zakresie budzą wiele kontrowersji. Dotyczą one w szczególności zakwalifikowania wszystkich naruszeń przyszłej ustawy jako przestępstw, a nie częściowo wykroczeń. Dodatkowo przewidziane sankcje pozostawać mają niemal jednakowe dla wszystkich rodzajów uchybień, których kaliber, co widać na pierwszy rzut oka – jest różnorodny.

Agata Majewska