Strefa wiedzy

Prawo Pracy

Wiedza, którą nasi eksperci dzielą się z Państwem
Bieżące zmiany w prawie, najważniejsze zagadnienia, komentarze i doradztwo

Sztuczna inteligencja pod kontrolą związków zawodowych?

Rozwój technologii i wykorzystanie sztucznej inteligencji (SI) wpływa na działalność przedsiębiorstw w coraz szerszej skali. Nie pozostaje on bez wpływu na wykonywanie zadań przez samych pracowników. Pojawiają się więc głosy sugerujące, że wykorzystanie algorytmów SI powinno podlegać szczególnej kontroli związków zawodowych jako organizacji stojących na straży zbiorowych interesów zatrudnionych.

Agata Majewska

Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy – podpisana

12 marca 2022 r. Prezydent RP podpisał wyczekiwaną od początku ataku na Ukrainę ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przewiduje ona szereg uprawnień i ułatwień dotyczących legalizacji pobytu, zatrudnienia oraz korzystania z usług publicznych dla osób przybywających do Polski, poszukujących tu ochrony. Poniżej przedstawiamy najważniejsze rozwiązania wynikające z jej przepisów.

Agata Majewska

Jak może działać polski pracodawca w czasie konfliktu na Ukrainie?

Wybuch konfliktu na Ukrainie w sposób nagły i bezpośredni dotknął wielu ukraińskich pracowników wykonujących pracę zarówno w Polsce, jak i za wschodnią granicą. Jak w zaistniałych okolicznościach powinien zachować się polski pracodawca i w jaki sposób może wesprzeć ukraińskiego pracownika i jego rodzinę?

Agata Majewska

Obowiązkowe zaszczepienie medyków na Covid – 19 przed 1 marca – kogo i na jakich zasadach obejmuje?

Obowiązek szczepienia przeciwko Covid – 19 obejmuje pierwsze grupy zawodowe w Polsce. Do 1 marca 2022 r. zaszczepić muszą się osoby zatrudnione w służbie zdrowia. Kogo dokładnie i na jakich zasadach obejmuje ten obowiązek, a także potencjalne sankcje za jego niewykonanie?

Agata Majewska

Work life balance i bardziej przejrzyste warunki pracy – czyli o tym, czego mogą się spodziewać pracodawcy w 2022 roku

Rok 2022 r. to rok, w którym polski prawodawca ma obowiązek implementować kolejne dwie dyrektywy unijne odnoszące się bezpośrednio do prawa pracy. Do sierpnia obowiązywać powinny przepisy nakładające na pracodawców dodatkowe obowiązki związane z zasadami zatrudnienia oraz przyznające pracownikom dodatkowe uprawnienia związane z przerwą w pracy z prywatnych przyczyn.

Agata Majewska

Więzienie za brak dostatecznej ochrony sygnalistów?

Projektowane krajowe przepisy dotyczące ochrony sygnalistów przewidują liczne sankcje karne za nieprzestrzeganie zasad związanych ze zgłaszaniem nieprawidłowości w organizacji. Pomimo tego, że regulacje nadal są na etapie prac legislacyjnych, rozwiązania w tym zakresie budzą wiele kontrowersji. Dotyczą one w szczególności zakwalifikowania wszystkich naruszeń przyszłej ustawy jako przestępstw, a nie częściowo wykroczeń. Dodatkowo przewidziane sankcje pozostawać mają niemal jednakowe dla wszystkich rodzajów uchybień, których kaliber, co widać na pierwszy rzut oka – jest różnorodny.

Agata Majewska

Zasiłki po nowemu – zmiany prawa ubezpieczeniowego w 2022 r

Początek 2022 roku to nie tylko zmiany związane z Polskim Ładem takie jak kontrowersyjna składka zdrowotna i wybór systemu opodatkowania. Od 1…

Agata Majewska

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce

4 stycznia 2022 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o cudzoziemcach. Zmiany dotyczą przede wszystkim przyspieszenia i uproszczenia procedur zatrudnianych w Polsce cudzoziemców. Poniżej prezentujemy streszczenie jedynie najważniejszych z nich.

Agata Majewska