Dołącz do naszego zespołu

Tworzymy zgrany i dobrze rozumiejący się zespół. Pozytywne relacje i przyjazne środowisko pracy są naszą wartością. Współdziałamy, wspieramy się i uczymy od siebie

Kim jesteśmy?

Dlaczego warto do nas dołączyć?

Jesteśmy jedną z największych kancelarii działających na rynku południowej Polski. Zajmujemy 3. miejsce w woj. śląskim według liczby zatrudnionych adwokatów i radców prawnych (klasyfikacja Rzeczpospolitej 2021).

Działamy nieprzerwanie od 2002 roku.

Nasz zespół tworzy blisko 50 doświadczonych specjalistów: adwokatów, radców prawnych, aplikantów oraz prawników, a także wspierający pracę kancelarii zespół administracyjny. Świadczymy kompleksowe usługi doradcze we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie

Jak pracujemy?

Co jest dla nas ważne?

Jesteśmy zgranym zespołem ludzi w zróżnicowanym wieku i o różnorodnych zainteresowaniach zawodowych. Ta rozmaitość sprawia, że każdy z nas znajduje możliwość indywidualnego rozwoju i spełnienia swoich ambicji.

Istotnymi elementami naszej pracy są nie tylko profesjonalizm oraz umiejętność wykorzystywania nabytej wiedzy praktyce, wysoki poziom merytoryczny i zaangażowane, ale elastyczność, innowacyjność, komunikatywność, odwaga i otwartość.

Kogo szukamy?

Aplikant adwokacki/radcowski

Poszukujemy aplikantów radcowskich lub adwokackich I lub II roku

Praktyki i staże?

Propozycje dla studentów?
Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie

Zakres obowiązków:

 • wsparcie merytoryczne pracowników Kancelarii w bieżącej obsłudze klientów,
 • udział w postępowaniach sądowych,
 • przygotowywanie projektów opinii prawnych, pism procesowych w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz innych dokumentów w bieżącej działalności,
 • analiza akt sądowych oraz egzekucyjnych,
 • monitorowanie zmian w przepisach prawnych i informowanie o nich klientów Kancelarii.

Kompetencje:

 • IV, V rok prawa,
 • znajomość prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego oraz procedury cywilnej,
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz poprawnej argumentacji,
 • dobra organizacja miejsca i czasu pracy,
 • dobra znajomość aplikacji biurowych, programów prawniczych,
 • gotowość rozwijania swoich umiejętności i zdobywania nowej wiedzy,
 • wysoka kultura osobista,
 • mile widziane prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy:

 • pracę w nowoczesnym biurowcu dedykowanym dla Kancelarii, z zapewnionym miejscem parkingowym,
 • pracę zdalną w piątki,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pracę w jednym z największych na Śląsku zespole wyspecjalizowanych prawników, nastawionym na współpracę i dzielenie się swoim doświadczeniem,
 • szkolenia, które przy Twojej otwartości na naukę, pozwolą Ci stawać się specjalistą.

Współpraca

Od roku 2018 Kancelaria Ślązak, Zapiór i Partnerzy współpracuje z Wyższą Szkołą Biznesu w Chorzowie. Celem współpracy jest przede wszystkim zbliżenie środowiska nauki i edukacji ze środowiskiem praktyki gospodarczej. Dzięki tej kooperacji obie strony mają możliwość lepszego wykorzystania posiadanych zasobów i potencjału.

Kancelaria jest Partnerem kierunku „Prawo w Biznesie”. Sprawuje także patronat merytoryczny organizowanych przez Uczelnię szkoleń otwartych dla studentów kierunku „Prawo w Biznesie” oraz szkoleń promujących specjalizacje. Wymiana wzajemnych doświadczeń, poznanie wymagań pracodawcy oraz oczekiwań studenta pozwalają na dopasowanie procesu kształcenia do stale zmieniających się trendów i realiów rynku.

Jak rekrutujemy?

Skontaktuj się z nami

Cenimy wymianę doświadczeń i dzielenie się wiedzą, dlatego jeśli chcesz budować i rozwijać z nami zawodową drogę, dołącz do zespołu naszych ekspertów.

Jeśli jesteś zainteresowany/na nawiązaniem współpracy (praktyki/staż/zatrudnienie), prześlij swoje dokumenty aplikacyjne (CV oraz pomysł na swoją ścieżkę kariery – w jednym pliku) na adres e-mail: praca@kancelaria-szip.pl

1
Wyślij CV
2
Analiza czas dla nas - analizujemy Twoje zgłoszenie
3
Feedback zawsze odpowiadamy
4
Rozmowa rekrutacyjna powiedz nam kilka słów o sobie
5
Oferta
6
Witaj w zespole

Do wysłanych dokumentów prosimy dołączyć odpowiednio jedną z następujących klauzul:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji przez Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. z siedzibą w Katowicach, w celach prowadzenia przez ten podmiot postępowania rekrutacyjnego, którego aplikacja dotyczy.”

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji przez Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. z siedzibą w Katowicach, w celach prowadzenia przez ten podmiot postępowania rekrutacyjnego, którego aplikacja dotyczy.”

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą zgodnie z następującymi warunkami:

więcej >
 • Administratorem danych osobowych jest Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. z siedzibą w Katowicach, ul. Modelarska 25, 40-142 Katowice;
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: rkowal@kancelaria-szip.pl;
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata podanych w aplikacji przesłanej w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę jest art. 221 Kodeksu pracy, a w zakresie danych tam niewymienionych oraz w odniesieniu do danych podanych w aplikacji przesłanej nie w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę, udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 • Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek taki wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub w ramach stosunku powierzenia przetwarzania danych;
 • Kandydat jest uprawniony do uzyskania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych w zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 • Kandydat jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji zaistnienia podejrzenia, iż przetwarzanie danych realizowane jest z naruszeniem przepisów prawa;
 • Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak jest wymagane do procedowania przesłanej przez kandydata aplikacji lub włączenia aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji;
 • Kandydat jest uprawniony do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, jednakże bez wpływu na prawidłowość przetwarzania w okresie do jej cofnięcia;
 • Nieudzielenie zgody lub jej cofnięcie skutkować będzie usunięciem aplikacji z bazy kandydatów i uniemożliwić procedowanie przesłanej przez kandydata aplikacji;
 • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania procesu rekrutacyjnego oraz przez okres 3 miesięcy po jego zakończeniu, a w przypadku wyrażenia zgody na włączenie aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy, bądź też do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
 • Podane przez kandydata dane nie będą podstawą wydawania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania.
mniej >

Nie widzisz propozycji dla siebie?

Skontaktuj się z nami, opowiedz swoją historię i zainteresuj nas.
Jesteśmy otwarci na ludzi ambitnych i utalentowanych.
Może stworzymy stanowisko specjalnie dla Ciebie.