Strefa wiedzy

Inne Gałęzie Prawa

Wiedza, którą nasi eksperci dzielą się z Państwem
Bieżące zmiany w prawie, najważniejsze zagadnienia, komentarze i doradztwo

Narodowy spis powszechny do 30 września

Narodowy Spis Powszechny organizowany jest co 10 lat przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Ostatni miał miesjsce w 2011 r. W tym roku, każdy Polak, w terminie od 1 kwietnia do 30 września musi dokonać tzw. samospisu. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 1143) każda osoba fizyczna objęta spisem powszechnym jest obowiązana przeprowadzić samospis internetowy. Co ciekawe, dokonując spisu udzielamy informacji według stanu na dzień 31 marca 2021 r., na godz. 24.00.

Bernadeta Czerwik

Deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw – nowy obowiązek dla właściciel i zarządców domów lub lokal

W związku z wejściem życie przepisów rozdziału 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 554) właściciele i zarządcy domów lub lokali zobowiązani zostali do składania do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw.

Jacek Drosik

Czerwcowe luzowanie obostrzeń

W dniu 11 czerwca 2021 r. pojawiło się zapowiadane rozporządzenie, które znosi lub luzuje część panujących ograniczeń.[1]

Co najważniejszego się zmieni?

Bernadeta Czerwik

Majowe odmrażanie gospodarki

W dniu 29 kwietnia ukazało się zapowiadane przez rząd nowe rozporządzenie,[1] w którym określono zasady odmrażania gospodarki. Część z obowiązujących nakazów, zakazów czy ograniczeń została na utrzymana, ale jest to zapowiedź ich powolnego znoszenia.

Bernadeta Czerwik

Nowe zasady dotyczące obowiązkowej kwarantanny

Rozporządzeniem z dnia 29 marca 2021 r[1]. Rada Ministrów kolejny raz, w krótkim odstępie czasu zmienia obowiązujące Rozporządzenie z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Bernadeta Czerwik

Nowe obostrzenia od 27 marca

Nowe Rozporządzenie Rady Ministrów[1] z dnia 25 marca zmienia, a właściwie rozszerza ograniczenia wprowadzone Rozporządzeniem z dnia 19 marca. Od 27 marca czekają nas zatem kolejne obostrzenia, co oznacza nadchodzące święta w reżimie.

Bernadeta Czerwik

Kolejny lockdown rządu

W dniu 19 marca 2021 r. Rada Ministrów wydała nowe rozporządzenie[1], zgodnie z którym wprowadziła ponownie szereg obowiązujących już w skali całego kraju wcześniej ograniczeń, nakazów i zakazów.

Bernadeta Czerwik

Kwarantanna po powrocie z Czech, koniec z przyłbicami, wracają restrykcje na Warmii i Mazurach – nowe rozporządzenie Rady Ministrów

W dniu 26 lutego Rada Ministrów wydała nowe Rozporządzenie,[1] które zastąpiło to grudniowe, zawierające dotychczasowe ograniczenia i obostrzenia oraz nakazy i zakazy, do których musimy się stosować niemal od roku. Co się zmienia w porównaniu do ostatnich zmian rządu w tym zakresie?

Bernadeta Czerwik