Strefa wiedzy

Prawo Budowlane

Wiedza, którą dzielą się nasi eksperci
Bieżące zmiany w prawie, najważniejsze zagadnienia i komentarze

Lex silos – nowe uproszczenia w budownictwie

Od 3 czerwca obowiązuje nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2023. poz. 967). Wprowadzone zmiany potocznie nazywane są jako „lex silos”, z uwagi na główny kierunek wprowadzonych ułatwień. Obecnie rolnicy (chociaż nie tylko oni) mogą stawiać niektóre budynki gospodarcze bez konieczności pozwolenia na budowę, a w przypadku niektórych inwestycji również bez zgłoszenia robót.

Magdalena Hajduk

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku – nowe przepisy już od kwietnia

28 kwietnia 2023 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące zasad sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Obowiązek sporządzania świadectwa obciąży właścicieli i zarządców nieruchomości – również w związku z zawieraniem umów najmu. Nabywca lub najemca będzie mógł w ten sposób oszacować przybliżone koszty eksploatacji lokalu lub budynku.

Magdalena Hajduk

Zastępstwo inwestycyjne

Zastępstwo inwestycyjne jest rozwiązaniem często stosowanym przez inwestorów. Zastosowanie znajduje zwłaszcza w związku z realizacją dużych inwestycji, w których kluczowe jest zaangażowanie wyspecjalizowanych, profesjonalnych podmiotów, mogących – bazując na swoim doświadczeniu – przeprowadzić proces inwestycyjny w sposób sprawny i rzetelny.

Magdalena Hajduk

Elektroniczny Dziennik Budowy

Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB) został wprowadzony do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzenie tego systemu to kolejny krok w kierunku pełnej cyfryzacji procesu budowlanego.

Magdalena Hajduk

Kaucja gwarancyjna, a kwota zatrzymana

Kaucja gwarancyjna i kwota zatrzymana, to zabezpieczenia, które mogą zawrzeć strony umowy o roboty budowlane w celu należytego ich wykonania. Instytucje te jednak często są ze sobą mylone, mimo, że ich funkcje są zgoła odmienne i różnice między nimi mają istotne znaczenie dla solidarnej odpowiedzialności inwestora i generalnego wykonawcy wobec podwykonawcy.

Magdalena Hajduk

Kooperatywy mieszkaniowe

1 marca wejdą w życie nowe rozwiązania prawne wspierające inwestycje mieszkaniowe. Będą one dedykowane osobom spoza kręgu przedsiębiorców zajmujących się zawodowo budową…

Magdalena Hajduk

Zmiany w Prawie budowlanym. Budowa domów już bez pozwolenia?

W ostatnim czasie na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt kolejnej nowelizacji Prawa budowlanego. Obecnie podlega on opiniowaniu.  Jak wskazują autorzy projektu, zmiany wynikają z potrzeby dalszego upraszczania i przyspieszania procesu inwestycyjno-budowlanego. Ponadto nowe przepisy mają umożliwić dalszy etap cyfryzacji procesu inwestycyjnego.

Magdalena Hajduk

Nowa forma opłaty planistycznej – projekt zmian w planowaniu przestrzennym

W ostatnim czasie pojawiła się informacja o projektowanych zmianach w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zapowiedź może okazać się istotna dla…

Magdalena Hajduk