Strefa wiedzy

Prawo Budowlane

Wiedza, którą nasi eksperci dzielą się z Państwem
Bieżące zmiany w prawie, najważniejsze zagadnienia, komentarze i doradztwo

Polski ład: budowa małych domów

„70 metrów bez pozwolenia” – to hasło zapamiętali chyba wszyscy. Zgodnie z zapowiedziąRządu, zwolnione z pozwolenia na budowę mają zostać inwestycje obejmujące budowę małych domów jednorodzinnych, o powierzchni zabudowy do 70 metrów kwadratowych. Obowiązkowo z płaskim dachem. Nowe przepisy zostaną wprowadzone prawdopodobnie w drodze nowelizacji obowiązujących przepisów.

Magdalena Hajduk

Patodeweloperka w rozkwicie

Od jakiegoś czasu obserwujemy duże zainteresowanie rynkiem nieruchomości. Popyt zaowocował nie tylko drastycznym wzrostem cen materiałów budowlanych, ale miał też wpływ na stosowane przez deweloperów rozwiązania architektoniczne (np. mikroapartamenty), mające zwiększyć opłacalność inwestycji oraz umożliwić wydzielenie jak największej ilości lokali. Problem w tym, że aktualnie obowiązujące przepisy architektoniczno-budowlane wprowadzają w tym zakresie ograniczenia. Czy więc deweloperzy skutecznie je omijają?

Magdalena Hajduk

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, która obowiązuje od początku 2021 roku, wprowadziła obligatoryjną waloryzację wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych. Innymi słowy w umowie sporządzanej na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy, musi znaleźć się postanowienie wskazujące na zasady uzgodnionego przez strony mechanizmu zmiany wynagrodzenia wykonawcy.

Magdalena Hajduk

Nowe osiedla tylko dla wybranych ?

Zamknięte osiedla to coraz częstszy widok. Mieszkańcy dbając o swoje bezpieczeństwo i prywatność, izolują się od osób postronnych. Deweloperzy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nabywców, próbują iść o krok dalej, kierując swoją ofertę wyłącznie do konkretnych grup nabywców.

Magdalena Hajduk

Odbiór lokalu mieszkalnego od dewelopera – zapowiedź zmiany w przepisach

Prace nad nową ustawą deweloperską nadal trwają, a jej projekt zawiera także zapowiedź zmian w dotychczasowej praktyce funkcjonującej w branży deweloperskiej. Postuluje się między innymi wprowadzenie do ustawy przepisów regulujących tryb odbioru lokalu od dewelopera, jak również tryb i terminy usuwania wad zgłoszonych do protokołu odbioru przez nabywcę lokalu.

Magdalena Hajduk

Umowa rezerwacyjna zostanie uregulowana ustawowo

Umowy rezerwacyjne zawierane są przez osoby zainteresowane nabyciem lokalu od dewelopera. Standardem w tego typu umowach jest wpłacanie „opłaty rezerwacyjnej”, która przepada, jeżeli zainteresowany nie zawrze w umówionym terminie umowy deweloperskiej. Do tej pory umowa ta nie posiadała regulacji ustawowej – kształtowała ją praktyka branży deweloperskiej. Nowa ustawa deweloperska, której projekt obecnie jest opracowywany, będzie zawierała przepisy odnoszące się ściśle do umów rezerwacyjnych.

Magdalena Hajduk

Już wkrótce – nowa ustawa deweloperska!

W Rządzie trwają prace nad nową ustawą deweloperską. Co ważne, nie mamy do czynienia jedynie z nowelizacją obecnie funkcjonującej ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Planuje się uchwalenie zupełnie nowej ustawy, której pełna nazwa brzmieć będzie „Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym”. Większość rozwiązań będzie tożsama z dotychczasowymi, jednak projektowane zmiany w niektórych obszarach mogą mieć znaczący wpływ zarówno na pozycję dewelopera, jak i nabywcy.

Magdalena Hajduk