Strefa wiedzy

Prawo Podatkowe

Wiedza, którą nasi eksperci dzielą się z Państwem
Bieżące zmiany w prawie, najważniejsze zagadnienia, komentarze i doradztwo

Wygrana w konkursie a podatek

W dzisiejszym świecie nie brakuje chętnych osób do uczestnictwa w konkursach, dzięki którym mają szansę się wzbogacić. Warto jednak pamiętać, że wiąże się to z koniecznością zapłaty podatku dochodowego.

Magdalena Kiełbiowska

Podatek od kupna samochodu

Decydując się na zakup samochodu, nabywca wydaje w tej operacji określoną kwotę, jednocześnie powiększając swój dobytek. Dlatego też państwo, co do zasady, wymaga od niego opłacenia podatku od wzbogacenia, czyli podatku od czynności cywilnoprawnych lub podatku obrotowego – VAT.

Magdalena Kiełbiowska

Zasady opodatkowania najmu prywatnego

Zgodnie z definicją ustawową, najem prywatny oznacza umowę, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać przedmiot najmu do używania najemcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony, w zamian za wynagrodzenie w postaci czynszu płaconego przez najemcę. Przedmiotem najmu mogą być rzeczy ruchome, jak również nieruchomości.

Magdalena Kiełbiowska

Fundacja rodzinna. Ramy podatkowe

Celem fundacji rodzinnej jest gromadzenie majątku i zarządzanie nim w interesie beneficjentów. Wobec powyższego fundacja ma prawo prowadzić działalność gospodarczą czyli zorganizowaną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu. Innymi słowy, nie tylko chroni majątek, przed utratą wartości, ale też może go pomnażać i aktywnie zarabiać.

Magdalena Kiełbiowska

Fundacja rodzinna. Opodatkowanie nowej instytucji

Fundacja rodzinna to instytucja, która wejdzie do polskiego porządku prawnego w maju tego roku. Będzie ona nowym rodzajem osoby prawnej, poświęconym przechowywaniu i pomnażaniu majątku zbudowanego za życia fundatora. Dochody fundacji rodzinnej będą także przeznaczane na wypłaty dla jej beneficjentów wskazanych przez fundatora. W tym zakresie ustawodawca przewidział niestandardowe zasady opodatkowania.

SZiP

Obowiązki przedsiębiorcy w toku kontroli podatkowej

Rzetelnie przeprowadzona kontrola nie zawsze musi skutkować nałożeniem kar czy nawet odebraniem zezwoleń. Jej celem powinna być przede wszystkim jasna informacja dla przedsiębiorcy co należy zweryfikować i poprawić, aby prowadzić działalność zgodnie z przepisami. Niemniej przeprowadzenie rzetelnej kontroli wymaga współpracy ze strony przedsiębiorcy, który zobowiązany jest do określonych działań przez cały czas jej trwania.

SZiP

Prawa przedsiębiorcy w toku kontroli podatkowej

Kontrola podatkowa nie należy do najbardziej oczekiwanych obowiązków w toku prowadzenia działalności gospodarczej. Warto jednak zaznaczyć, że udział przedsiębiorcy w kontroli podatkowej nie musi polegać jedynie na wykonywaniu ściśle określonych poleceń organu podatkowego i biernego oczekiwania na werdykt. Posiada on bowiem wiele uprawnień, które właściwie wykorzystane, mogą niejednokrotnie odwrócić losy kontroli podatkowej.

SZiP

Podatek od pierścionka zaręczynowego?

Zaręczyny od bardzo dawna są ważną częścią związku i etapem poprzedzającym zawarcie małżeństwa. Chociaż w tym zakresie nic się nie zmieniło, to na przestrzeni lat regulacje prawne zaręczyn przeszły znacznym przemianom. Jeśli jednak chodzi o dokonywanie rozliczeń majątkowych pomiędzy partnerami w związkach nieformalnych, jak np. narzeczeństwo, to na obecny moment ustawodawca nie reguluje tej kwestii. Prezenty, takie jak omawiany pierścionek zaręczynowy, fiskus uznaje za przedmioty umowy darowizny. Wartym potwierdzenia jest fakt, iż obdarowani drogimi przedmiotami mogą być obciążeni obowiązkiem zapłaty podatku.

SZiP