Strefa wiedzy

Prawo Podatkowe

Wiedza, którą nasi eksperci dzielą się z Państwem
Bieżące zmiany w prawie, najważniejsze zagadnienia, komentarze i doradztwo

Fundacja rodzinna. Opodatkowanie nowej instytucji

Fundacja rodzinna to instytucja, która wejdzie do polskiego porządku prawnego w maju tego roku. Będzie ona nowym rodzajem osoby prawnej, poświęconym przechowywaniu i pomnażaniu majątku zbudowanego za życia fundatora. Dochody fundacji rodzinnej będą także przeznaczane na wypłaty dla jej beneficjentów wskazanych przez fundatora. W tym zakresie ustawodawca przewidział niestandardowe zasady opodatkowania.

SZiP

Obowiązki przedsiębiorcy w toku kontroli podatkowej

Rzetelnie przeprowadzona kontrola nie zawsze musi skutkować nałożeniem kar czy nawet odebraniem zezwoleń. Jej celem powinna być przede wszystkim jasna informacja dla przedsiębiorcy co należy zweryfikować i poprawić, aby prowadzić działalność zgodnie z przepisami. Niemniej przeprowadzenie rzetelnej kontroli wymaga współpracy ze strony przedsiębiorcy, który zobowiązany jest do określonych działań przez cały czas jej trwania.

SZiP

Prawa przedsiębiorcy w toku kontroli podatkowej

Kontrola podatkowa nie należy do najbardziej oczekiwanych obowiązków w toku prowadzenia działalności gospodarczej. Warto jednak zaznaczyć, że udział przedsiębiorcy w kontroli podatkowej nie musi polegać jedynie na wykonywaniu ściśle określonych poleceń organu podatkowego i biernego oczekiwania na werdykt. Posiada on bowiem wiele uprawnień, które właściwie wykorzystane, mogą niejednokrotnie odwrócić losy kontroli podatkowej.

SZiP

Podatek od pierścionka zaręczynowego?

Zaręczyny od bardzo dawna są ważną częścią związku i etapem poprzedzającym zawarcie małżeństwa. Chociaż w tym zakresie nic się nie zmieniło, to na przestrzeni lat regulacje prawne zaręczyn przeszły znacznym przemianom. Jeśli jednak chodzi o dokonywanie rozliczeń majątkowych pomiędzy partnerami w związkach nieformalnych, jak np. narzeczeństwo, to na obecny moment ustawodawca nie reguluje tej kwestii. Prezenty, takie jak omawiany pierścionek zaręczynowy, fiskus uznaje za przedmioty umowy darowizny. Wartym potwierdzenia jest fakt, iż obdarowani drogimi przedmiotami mogą być obciążeni obowiązkiem zapłaty podatku.

SZiP

Innowacyjny podatnik cz.5. Ulga na sponsoring

Związek dotychczasowych artykułów publikowanych w serii Innowacyjny podatnik z szeroko pojętą twórczością w działalności gospodarczej nie budzi  wątpliwości. Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej, robotyzacji…

Piotr Śmigielski

Innowacyjny podatnik cz.4. Zmiany w uldze B+R

Podatnicy, którzy ponoszą koszty działalności badawczo-rozwojowej (B+R), mają możliwość odliczenia od podstawy naliczenia podatków dochodowych tych kosztów w dodatkowej wysokości. Możliwość dodatkowego…

Piotr Śmigielski

Innowacyjny podatnik cz.3. Ulga prowzrostowa

Jak wskazywaliśmy w poprzednich artykułach z serii „Innowacyjny podatnik”, w ramach tzw. Polskiego Ładu wprowadzono szereg różnych preferencji dla podatników. Ulga na…

Piotr Śmigielski

Działa organów podatkowych, czyli procedury weryfikacji rozliczeń podatkowych

Podatki, czy też szerzej pojęte daniny publiczne, niczym mitologiczny Atlas, podtrzymujący sklepienie niebieskie, stanowią podstawę dochodów budżetu państwa oraz samorządów terytorialnych. Nie powinno dziwić więc, że organy podatkowe, których podstawową rolą jest zapewnienie skutecznego działania trybów machiny podatkowej, gromadzącej wpływy budżetowe, zostały wyposażone w narzędzia, do realizowania postawionych przed nimi celów.

SZiP