Małgorzata Kleszcz

Małgorzata Kleszcz

Specjalistka w zakresie prawa gospodarczego

W Kancelarii SZiP specjalizuje się w bieżącym doradztwie dla przedsiębiorców i w sporach korporacyjnych. Od początku swojej pracy zawodowej, tj. od 2010r., prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego, w szczególności z branży budowlanej, mieszkaniowej i spółek Skarbu Państwa. W swojej praktyce zawodowej zapewnia:  

  • doradztwo prawne w bieżącej działalności Klienta
  • wydawanie opinii prawnych
  • obsługę korporacyjną
  • przygotowywanie, analizowanie i negocjowanie umów
  • prowadzenie spraw sądowych o szerokim profilu w postępowaniach sądowych i administracyjnych.  

W ramach praktyki zawodowej świadczyła także doradztwo prawne na rzecz spółek kapitałowych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą działających w branży motoryzacyjnej,  tekstylnej, hotelowej i internetowej. 

 

Wykształcenie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2013 r. ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Katowicach. Posługuje się językiem angielskim.