Bieżąca obsługa prawna

Prowadzenie biznesu wymaga wszechstronnego zarządzania, co często wiąże się z koniecznością podejmowania trudnych decyzji i pociąga za sobą ryzyko niepowodzenia

Zapewniamy profesjonalne wsparcie prawno-biznesowe, ukierunkowane na potrzeby Klienta. Gwarantujemy rzetelną obsługę korporacyjną i należyte zabezpieczenie interesów prawnych Klienta, jak również oferujemy profesjonalną pomoc w znalezieniu właściwego rozwiązania dla konkretnej sytuacji prawnej.

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie bieżącej obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorców, a także podmiotów sektora finansów publicznych:

  • prowadzimy bieżące doradztwo w zakresie wielu gałęzi prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa gospodarczego, handlowego, prawa pracy, prawa podatkowego, prawa administracyjnego, ochrony konkurencji i konsumentów, ochrony danych osobowych, ochrony własności intelektualnej, procedury cywilnej i karnej oraz doradztwo podatkowe w zakresie rozliczania inwestycji i zarządzania ryzykiem podatkowym
  • doradzamy zarządom i radom nadzorczym spółek kapitałowych w zakresie bieżącego funkcjonowania, organizowania i zarządzania grupami kapitałowymi
  • świadczymy prawne wsparcie w zakresie spraw pracowniczych
  • przygotowujemy umowy gospodarcze, porozumienia, dokumentacje korporacyjne oraz pisma procesowe
  • sporządzamy opinie i udzielamy porad prawnych
  • uczestniczymy w prowadzonych przez Klienta negocjacjach w charakterze pełnomocnika
  • pomagamy przy zakładaniu spółek
  • reprezentujemy w sporach sądowych

Zaufali nam: