Julia Koźbiał

Julia Koźbiał

Specjalistka w zakresie prawa spółek handlowych

W Kancelarii Ślązak, Zapiór i Partnerzy zajmuje się bieżącą obsługą Klientów, w szczególności w sprawach z zakresu prawa handlowego i gospodarczego. W swojej praktyce zawodowej realizuje następujący zakres usług: 

  • zajmuje się doradztwem w zakresie bieżącej obsługi przedsiębiorców oraz Klientów indywidualnych 
  • opiniuje umowy w obrocie gospodarczym 
  • sporządza opinie i informacje prawne z zakresu prawa handlowego 
  • opracowuje i przygotowuje dokumenty korporacyjne, w tym dokumenty związane z rejestracją oraz przekształceniami podmiotowymi i restrukturyzacją przedsiębiorców

Wykształcenie

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W trakcie studiów stypendystka Rektora UŚ dla najlepszych studentów. Obecnie słuchaczka studiów podyplomowych MBA. Posługuje się biegle językiem angielskim.