Piotr Wielgosz

Piotr Wielgosz

Szef Zespołu Prawa HR

Specjalista w zakresie prawa HR i prawa korporacyjnego. Z Kancelarią związany od 2012 roku, w tym od 2023 roku jako jej Partner.

Doradca i koordynator prawny w kompleksowych procesach restrukturyzacji spółek i grup kapitałowych, w szczególności w obszarze HR i korporacyjnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej kilku kluczowych producentów z branży automotive, a także spółek w zakresie HR o łącznej skali zatrudnienia kilkudziesięciu tysięcy pracowników.

Jest twórcą kilkudziesięciu aktów zbiorowego prawa pracy, porozumień zbiorowych, regulaminów i procedur związanych z zatrudnieniem, opracowań modeli wprowadzenia zmian do zbiorowego prawa pracy, a także modeli konsultacji, negocjacji i reprezentacji organizacji związkowych i międzyzakładowych organizacji związkowych przy zawieraniu porozumień zbiorowych i negocjacji układów zbiorowych pracy. W ramach obsługi prawnej:

  • doradza członkom organów przy zawieraniu umów związanych z zatrudnieniem, w szczególności kontraktów menedżerskich i wszelkich umów związanych z zatrudnieniem
  • zapewnia pomoc prawną w zarządzaniu kryzysowym dla pracodawców i top managment’u
  • jest pełnomocnikiem procesowym spółek i przedsiębiorców w sprawach z zakresu prawa pracy
  • doradza przy ujednoliceniu zasad wypłaty świadczeń pracowniczych i optymalizacji czasu pracy pracowników oraz zapewnia doradztwo prawne w procesie rekrutacji i zatrudnienia wewnętrznego
  • doradza spółkom z udziałem Skarbu Państwa, w szczególności w obszarze HR, ładu korporacyjnego i zarządzania mieniem państwowym.

Jest także autorem i koordynatorem kilkunastu audytów oceniających stan prawny spółek prawa handlowego (due diligence), w tym stan zatrudnienia oraz audytów dokonywanych pod kątem restrukturyzacji, przejść zakładów pracy, czy transakcji kapitałowych o łącznej wartości kilku miliardów złotych.

Doświadczony trener oraz prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte dla podmiotów z sektora prywatnego i publicznego, w tym spółek giełdowych, spółek Skarbu Państwa, ministerstw, instytucji samorządowych.

Wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito w Chorzowie na kierunku „Prawo w biznesie”.

Twórca i autor bloga HRinLAW.

Wykształcenie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uczestniczył w Szkole Prawa Angielskiego i Unii Europejskiej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Posługuje się językiem angielskim.