Specjalista w zakresie prawa korporacyjnego, prawa nieruchomości oraz prawa rynku kapitałowego

W branży prawniczej od ponad 11 lat. Posiada wieloletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie prawa korporacyjnego, gospodarczego oraz cywilnego.

Brała czynny udział oraz prowadziła liczne procesy w ramach transakcji dotyczących sektora nieruchomościowego (zakup i akwizycja), w tym w szczególności połączonych z negocjacjami warunków finansowań pozyskiwanych przez inwestora (umowy w standardzie LMA, emisje obligacji). Doradza akcjonariuszom oraz udziałowcom w ramach funduszu o charakterze private equity, a w szczególności: 

  • nadzoruje procesy inwestycyjne z sektora branży nieruchomości komercyjnych (nieruchomości logistyczne/biurowe/obiekty handlowe mixed use/parki handlowe)  
  • prowadzi procesy due diligence prawnego oraz komercyjnego nieruchomości i projektów w procesie ich nabycia, w tym także poprzez czynny udział w negocjacjach oraz finalizacji umów związanych z zakupem nieruchomości
  • doradza w procesach nabycia nieruchomości w fazie operacyjnej przy jednoczesnym pozyskaniu finansowania celem ich zakupu i akwizycji 
  • negocjuje oraz nadzoruje proces zaciągania długu bankowego w standardzie umów LMA (w tym także w ramach procesu refinansowania) oraz proces emisji obligacji
  • współtworzy umowy dotyczące projektów na każdym etapie rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem umów o roboty budowlane, umowy najmu  parków logistycznych, powierzchni handlowych oraz lokali biurowych, umów dzierżawy, umów dostawy oraz umów o prace projektowe
  • prowadzi lub jest konsultantką licznych analiz i opinii prawnych dotyczących potencjalnych akwizycji lub rozpoczęcia współpracy w ramach JV
  • wdraża rozwiązania w ramach zależności wewnątrzgrupowych oraz zarządzania firmą 

Wykształcenie

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2016 roku ukończyła aplikację przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Zawód adwokata wykonuje od 2017 roku.