Koniec ulgi VAT na żywność. Co to oznacza dla podatników?

12 marca 2024 r. Ministerstwo Finansów wydało komunikat w sprawie nieprzedłużania po 31 marca 2024 r. okresowego obniżenia stawki VAT (z 5% na 0%) na podstawowe produkty spożywcze. W praktyce oznacza to powrót do opodatkowania tych produktów stawką 5%, która obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku, po podwyżce z 3%.

 

Co z decyzjami WIS?

Ta decyzja ma z pewnością istotne konsekwencje dla podatników, szczególnie tych, którzy stosowali się do wydanych decyzji w sprawie Wiążących Informacji Stawkowych (WIS), potwierdzających prawo do stosowania 0% stawki VAT na towary wymienione w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT. Zgodnie z przepisem art. 42h ust. 1 ustawy o VAT, decyzje WIS wygasają automatycznie w przypadku zmiany przepisów podatkowych odnoszących się do opodatkowanego towaru, w wyniku której wskazana w decyzji stawka staje się niezgodna z tymi obowiązującymi przepisami. W praktyce oznacza to, że wszystkie decyzje WIS dotyczące podstawowych produktów spożywczych, które zostały wydane po 31 stycznia 2022 roku, tracą ważność z dniem 31 marca 2024 roku.

Podobna sytuacja miała miejsce w 2022 roku, gdy planowane obniżenie stawek VAT na podstawie tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0 spowodowało wygaśnięcie wydanych decyzji WIS, których przedmiotem były niektóre artykuły spożywcze. To samo zjawisko dotyka teraz kolejnych decyzji, co stwarza konieczność ponownego ubiegania się o uzyskanie WIS. Proces ten nie tylko wymaga czasu, ale również generuje dodatkowe koszty dla podatników.

Kontrahenci mogą wymagać aktualnych decyzji WIS

Koniec ulgi może wpłynąć również na dotychczasowe relacje przedsiębiorców z kontrahentami, którzy mogą wymagać aktualnych decyzji WIS dla potwierdzenia prawidłowości klasyfikacji i stawki VAT. W rezultacie, przedsiębiorcy muszą przygotować się na ponowne składanie wniosków o uzyskanie WIS oraz związane z tym koszty.

W obliczu tych zmian, kluczowe jest śledzenie aktualnych przepisów podatkowych i podejmowanie działań dostosowawczych, aby uniknąć nieprzewidzianych problemów podatkowych i administracyjnych.