JPK CIT. Co już wiemy?

Jednolity Plik Kontrolny doczeka się wkrótce nowej odsłony, tym razem – w postaci nowych obowiązków w zakresie CIT. Najwidoczniej informacje, jakie służby skarbowe pozyskiwały w ramach JPK_VAT okazały się przydatne.

Wiemy, że pierwsze obowiązki pojawią się od 1 stycznia 2025 roku. Nie jest to jednak termin zbyt odległy – raportowanie w postaci JPK wymaga niejednokrotnie dostosowania oprogramowania do nowych wymogów technicznych – co może wymagać czasu.

Wiemy też, że istotą rozwiązania będzie przesyłanie pliku JPK regularnie, po zakończeniu roku podatkowego, nie zaś jak dotychczas – na wezwanie. Jest to bezpośrednia konsekwencja projektowanego art. 9 ust. 1c ustawy o CIT.

 

Uzupełnienie danych

Skoro wiadomo, że trzeba będzie dostosować systemy księgowe, pojawia się pytanie – jak bardzo? Na chwilę obecną dostępny jest projekt. Na jego podstawie można wskazać podstawowe kategorie nowych danych:

1.Dane identyfikacyjne kontrahenta podatnika:

  • numer identyfikacji podatkowej, o ile został nadany,
  • w przypadku gdy kontrahent podatnika jest:

– osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – wskazanie nazwiska i pierwszego imienia kontrahenta,

– osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą – wskazanie nazwiska i pierwszego imienia kontrahenta, a także dodatkowego określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy,

– w pozostałych przypadkach – wskazanie pełnej nazwy kontrahenta.

2. W przypadku faktur stanowiących dowód księgowy – numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur, o ile został nadany.

3. Znaczniki identyfikujące konta rachunkowe wykazywane według słownika znaczników identyfikujących konta rachunkowe.

4. Dane potwierdzające nabycie, wytworzenie lub wykreślenie z ewidencji środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej:

  • w przypadku faktur stanowiących dowód księgowy – numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur, o ile został nadany,
  • określenie rodzaju dowodu potwierdzającego nabycie, wytworzenie lub wykreślenie z ewidencji,
  • numer identyfikacji podatkowej kontrahenta podatnika.

5. Wysokość, rodzaj i typ różnicy pomiędzy wynikiem bilansowym i podatkowym.

6. Wysokość i rodzaj dochodu podlegającego opodatkowaniu w odniesieniu do podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.

Zwraca szczególną uwagę integracja danych z KSeF, która umożliwi weryfikację niemal każdej jednej pozycji w księgach rachunkowych – z perspektywy danych, jakie służby skarbowe zbierają w zakresie VAT. W wyniku planowanych zmian, fiskus uzyska naprawdę znaczący zestaw danych, pozwalających na kontrolę rozliczeń niemal w czasie rzeczywistym. Pojawia się tylko pytanie o techniczną możliwość przeprocesowania takiej ilości danych.