Spór o składki dla cudzoziemców – mec. A. Majewska dla Dziennika Gazety Prawnej

Obowiązkowym ubezpieczeniom nie podlegają obcokrajowcy, którzy są w Polsce tymczasowo. ZUS stosuje jednak bardzo rygorystyczną wykładnię tego przepisu, dlatego płatnik nie zaoszczędzi, zatrudniając uchodźców i inne osoby mieszkające u nas tylko przez jakiś czas.

Obowiązkiem ZUS jest dogłębne zbadanie każdego przypadku, niezależnie od tytułu pobytowego danego zainteresowanego. Dopiero w ten sposób można określić, czy dana osoba przebywa w Polsce w sposób stały. Musimy mieć również na uwadze, że posiadanie tytułu np. pozwolenia na pobyt czasowy na kilka lat w Polsce nie musi wiązać się automatycznie z przebywaniem tu stale oraz posiadaniem w naszym kraju centrum interesów życiowych. Tymczasem do takiego – dość arbitralnego – wniosku prowadzi stanowisko ZUS ” – komentuje mec. Agata Majewska dla Dziennika Gazety Prawnej.

Całość artykułu tutaj: Ubezpieczenia i świadczenia_wydanie 164 (5826)_25 sierpnia 2022