Procesy

Zapewniamy profesjonalną pomoc na każdym etapie sporu, uwzględniającą jego przedmiot oraz specyfikę i wymagania klienta

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe we wszelkiego rodzaju postępowaniach sądowych. Wymienić tutaj możemy reprezentowanie przedsiębiorców i osób fizycznych w sporach oraz w obronie klientów w toku postępowań karnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących przestępstw gospodarczych i skarbowych.

Sprawy karne:

 • dokonujemy szczegółowej analizy wszelkich aspektów sprawy przedstawiając możliwości jej rozwoju oraz rekomendujemy klientowi najbardziej adekwatny sposób obrony (podejrzany/oskarżony) bądź reprezentacji jego interesów (pokrzywdzony/oskarżyciel posiłkowy)
 • bierzemy udział w mediacjach z innymi stronami postępowania (zarówno reprezentując podejrzanego/oskarżonego, jak i pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego)
 • reprezentujemy klienta w postępowaniu na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego.

Sprawy gospodarcze:

 • dokonujemy szczegółowej analizy wszelkich aspektów sprawy
 • rekomendujemy klientowi najbardziej adekwatny sposób dochodzenia roszczeń bądź obrony przed roszczeniami przeciwnika
 • bierzemy udział w mediacjach z innymi stronami postępowania oraz opracowujemy dokumenty ugód i porozumień
 • reprezentujemy klienta w postępowaniu arbitrażowym, jak również w postępowaniu przed wszelkimi sądami powszechnymi
 • reprezentujemy klienta w postępowaniu egzekucyjnym.

Sprawy rodzinne:

Do każdej sprawy podchodzimy w sposób wszechstronny, nie ograniczając się jedynie do przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, uwzględniając również inne regulacje, które mogą mieć zastosowanie w sprawach rodzinnych (w tym aspekty prawnokarne).

 • świadczymy skuteczną pomoc w zakresie wszelkich postępowań z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności w sprawach o rozwód, separację, alimenty, uregulowanie kwestii związanych z opieką nad małoletnimi dziećmi (zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, władza rodzicielska, kontakty)
 • reprezentujemy klientów w sprawach o podział majątku wspólnego po rozwodzie, w dokonywaniu wzajemnych rozliczeń, rekomendując najbardziej korzystny, a zarazem możliwy do uzyskania kierunek działania
 • wspieramy, doradzamy i reprezentujemy klientów w czasie rozmów ugodowych oraz mediacji
 • nasi eksperci mają również bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z kuratelą i opieką
 • wspieramy klientów w sprawach o ubezwłasnowolnienie od momentu podjęcia tej trudnej decyzji o złożeniu wniosku, aż do finalnego rozstrzygnięcia, a następnie wypełnianiu obowiązków opiekuna
 • pomagamy w zrozumieniu oraz przeprowadzeniu skomplikowanej procedury adopcyjnej, a także ustanowieniu rodziny zastępczej i jej dalszemu funkcjonowaniu.

Sprawy spadkowe:

Wiele osób uważa, iż prawem spadkowym należy zacząć interesować się dopiero po śmierci osoby najbliższej. Nic bardziej mylnego. W Kancelarii pomagamy klientom zabezpieczyć ich najbliższych na wypadek śmierci potencjalnego spadkobiercy – prawidłowo przygotowany i zabezpieczony testament.

 • pomagamy zabezpieczyć interesy firmy na wypadek śmierci właściciela/wspólnika – wprowadzenia odpowiednich zapisów w umowach, ustanowienie zarządcy sukcesyjnego
 • świadczymy pomoc prawną na każdym etapie postępowania spadkowego dla rodziny osoby zmarłej i jej bliskich – stwierdzenie nabycia spadku, złożenie odpowiednich oświadczeń spadkowych (przyjęcie, odrzucenie), dział spadku
 • reprezentujemy klientów w sprawach dotyczących zachowku, włącznie z ustalaniem masy spadkowej.

Zaufali nam: