Budownictwo i nieruchomości

Budownictwo i nieruchomości

Wspieramy we wszystkich aspektach prawnych związanych z inwestowaniem w nieruchomości, ich zarządzaniem oraz finansowaniem

Nasze wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej inwestorów prywatnych oraz instytucjonalnych, a także zarządców nieruchomości i podmiotów zajmujących się pośrednictwem w zakresie obrotu nieruchomościami, przełożyło się na szereg projektów związanych z sektorem budownictwa i nieruchomości.

Nasi Klienci otrzymują od nas kompleksową i profesjonalną obsługę prawną dla każdego etapu procesu inwestycyjnego.

Znając problematykę rozległych zagadnień prawa nieruchomości:

  • świadczymy obsługę prawną realizowanych inwestycji, w tym wsparcie w opracowywaniu oraz negocjowaniu kontraktów budowlanych
  • udzielamy pomocy prawnej deweloperom, uczestnicząc w opracowywaniu dokumentacji wymaganej w związku z prowadzeniem przedsięwzięcia deweloperskiego oraz umów zawieranych z nabywcami
  • doradzamy w zakresie obrotu nieruchomościami, przeprowadzając kompleksowe badania stanu prawnego due diligence nieruchomości
  • świadczymy doradztwo podatkowe w zakresie związanym z nieruchomościami
  • zapewniamy kompleksową obsługę prawną towarzystw budownictwa społecznego, jednostek organizacyjnych gospodarujących gminnymi zasobami mieszkaniowymi oraz spółdzielni mieszkaniowych
  • zajmujemy się problematyką związaną z interpretacją przepisów prawa administracyjnego, a także aktów prawa miejscowego
  • reprezentujemy klientów w sporach dotyczących własności nieruchomości, procesu budowlanego i pozostałych kwestii związanych z obrotem nieruchomościami, w ramach postępowań sądowych i w negocjacjach pozasądowych

Zaufali nam: