Prawo pracy

Stan zagrożenia epidemicznego COVID-19 przedłużony

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego

(Dz. U. 2022 poz. 2019)

Wejście w życie: 30 września 2022 r.

Zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym stan zagrożenia epidemicznego COVID-19 został przedłużony do 31 października 2022 r. Tym samym wydłużona została możliwość korzystania ze szczególnych rozwiązań w zakresie prawa pracy wprowadzonych w związku z pandemią:

  • przedłużenie ważności wszystkich badań profilaktycznych pracownika, które upłynęły po 7 marca 2020 r. na okres do 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego;
  • wydłużenie ważności zezwoleń na pracę cudzoziemców, które wygasły w czasie pandemii do 30 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego;
  • przedłużenie legalnego pobytu cudzoziemców przebywających w Polsce, których zezwolenia na pobyt czasowy, wizy krajowe czy krótkoterminowe tytuły pobytowe wygasły w trakcie pandemii do 30 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego;
  • możliwość polecenia pracownikom wykonywania pracy zdalnej w czasie zagrożenia epidemicznego oraz w okresie 3 miesięcy po jego odwołaniu;
  • możliwość udzielenia pracownikowi niewykorzystanego w poprzednich latach urlopu wypoczynkowego w wymiarze 30 dni w terminie przez siebie wskazanym i z pominięciem planu urlopów tylko w czasie stanu zagrożenia epidemicznego.