Prawo cywilne

Wprowadzenie przepisów w zakresie stawek opłat i stawek minimalnych stosowanych w postępowaniach w sprawach nieletnich

Wejście w życie: 1 września 2022 r.

W zakresie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego lub adwokata z urzędu

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu. Dz. U. poz. 1803

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu. Dz. U. poz. 1804

Zgodnie z nowelizacją opłaty wynoszą w postępowaniu w sprawach nieletnich:

  • w sprawie o demoralizację – 60 zł,
  • w sprawie o czyn karalny – 180 zł,
  • jeżeli sprawa dotyczy zarówno demoralizacji, jak i czynu karalnego – 180 zł,
  • w postępowaniu wykonawczym – 240 zł.

 W zakresie stawek minimalnych za czynności radców prawnych i adwokatów

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Dz. U. poz. 1802

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie Dz. U. poz. 1813

Zgodnie z nowelizacją stawki minimalne wynoszą w postępowaniu w sprawach nieletnich:

  • w sprawie o demoralizację – 120 zł,
  • w sprawie o czyn karalny – 360 zł,
  • jeżeli sprawa dotyczy zarówno demoralizacji, jak i czynu karalnego – 360 zł,
  • w postępowaniu wykonawczym – 480 zł.