Zwolnienie dyscyplinarne za naruszenie RODO możliwe, ale trzeba uważać. A. Majewska dla DGP

Choć to pracodawca pełni kluczową rolę jako administrator danych, co oznacza, że jest on odpowiedzialny za zapewnienie zgodności z przepisami prawa, takimi jak RODO, przestrzeganie standardów dotyczących przetwarzania danych osobowych to obowiązek każdego pracownika. Dlatego ważne jest, aby mieli oni świadomość konsekwencji nieprzestrzegania tych zasad. W przypadku nieprawidłowego postępowania ze strony pracownika, pracodawca ma do dyspozycji różnorodne środki, przewidziane w prawie pracy, które mogą zostać zastosowane w celu wyciągnięcia konsekwencji, w tym zwolnienie dyscyplinarne.
Co ważne, pracodawca może pociągnąć do odpowiedzialności nie tylko obecnego, ale też byłego pracownika.
Szczegóły Agata Majewska dla DGP