Tomasz Mrowiec

Tomasz Mrowiec

Specjalista w zakresie prawa handlowego i rynków kapitałowych

Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym z branży IT, między innymi w zakresie zawierania umów prawa gospodarczego. Doradza na rzecz spółek kapitałowych prowadzących działalność także za granicą. Świadczy wysoko wyspecjalizowane doradztwo w kwestiach prawnych związanych z prawem gospodarczym, prawem bankowym, prawem rynków kapitałowych oraz obrotem instrumentami finansowymi.

Doradca zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych w zakresie bieżącego funkcjonowania, organizowania i zarządzania grupami kapitałowymi oraz procesów restrukturyzacyjnych. Wielokrotnie realizował kompleksową obsługę prawną walnych zgromadzeń spółek akcyjnych, w tym publicznych. Pełnił funkcję koordynatora procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorców – w tym procesów fuzji, podziałów oraz innych przekształceń organizacyjnoprawnych. Jest także autorem audytów oceniających stan prawny spółek prawa handlowego.

Wieloletni koordynator obsług prawnych przedsiębiorców i grup kapitałowych, także w zakresie doradztwa prawnego dla spółek zagranicznych. Doradca w zakresie zawierania umów prawa gospodarczego, w tym umów z kontrahentami zagranicznymi (EOG, Rosja, Ukraina, Chiny, Australia, RPA). Doświadczony negocjator oraz pełnomocnik procesowy w licznych sporach cywilnych, w tym gospodarczych.

Wykształcenie

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2010 roku ukończył aplikację radcowską. Posługuje się językiem angielskim oraz komunikuje się w języku niemieckim i rosyjskim.