Michalina Cykowska

Michalina Cykowska

Specjalista w zakresie doradztwa korporacyjnego

W swoje praktyce zawodowej zajmuje się bieżącym doradztwem prawnym w sprawach zapewnienia zgodności podejmowanych przedsięwzięć biznesowych z prawem oraz minimalizowania ryzyka związanego z działalnością na rynku.

Posiada doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców, w szczególności w zakresie kompleksowej obsługi korporacyjnej spółek, obejmującej bieżące doradztwo prawne, przygotowywanie dokumentów korporacyjnych, przygotowywanie oraz opiniowanie umów z zakresu prawa handlowego i cywilnego. Prowadzi także postępowania rejestracyjne oraz wieczystoksięgowe.

W ramach obsługi prawnej:

  • prowadzi kompleksowe doradztwo dla spółek, w tym doradza jednoosobowym spółkom Skarbu Państwa
  • występuje jako pełnomocnik w sporach sądowych, w tym reprezentuje przedsiębiorców górniczych w postępowaniach sądowych z zakresu szkód górniczych oraz postępowań z zakresu prawa pracy
  • prowadzi negocjacje i reprezentuje klientów w sporach przedsądowych
  • zajmuje się opracowywaniem strategii i argumentacji w toczących się sprawach sądowych
  • reprezentuje klientów przed sądami i innymi organami władzy publicznej

Wykształcenie

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ukończyła studia podyplomowe "Akademia Spółek" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim.