Michał Drozdyk

Michał Drozdyk

Starszy doradca podatkowy | Radca prawny

Ekspert w zakresie podatku VAT oraz w prowadzeniu postępowań podatkowych

W Kancelarii zajmuje się nadzorowaniem prowadzonych postępowań podatkowych. Występuje w imieniu Klientów przed sądami administracyjnymi, rozstrzyga wszelkie ich wątpliwości na gruncie podatku VAT oraz dogłębnie analizuje techniczne aspekty podatku od nieruchomości.

W ramach swojej praktyki zajmuje się m.in.:

  • sporządzaniem rozbudowanych kalkulacji podatkowych,
  • występowaniem do organów podatkowych w zakresie zwrotów i nadpłat podatku VAT,
  • reprezentowaniem podmiotów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi
  • przeglądami podatkowymi (przeglądami due dilligence),
  • analizą zagadnień na styku prawa podatkowego i prawa autorskiego

Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w kancelariach prawnych i podatkowych oraz w jednej z kluczowych instytucji polskiego sektora bankowego.

Wykształcenie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończył podyplomowe studia w zakresie prawa podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Posiada Certyfikat Księgowy wydany przez Ministra Finansów, uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Posługuje się językiem angielskim.