Michał Badura

Michał Badura

Radca Prawny I Partner zarządzający Kancelarii

Ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych, wielokrotny pełnomocnik zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą

Pełnomocnik procesowy w sporach sądowych w sprawach gospodarczych.

Od niemal dwudziestu lat udziela pomocy prawnej na rzecz najbardziej znaczących przedsiębiorców działających na terenie Polski, zaś od z górą pięciu lat współuczestniczy w zarządzaniu jedną z największych śląskich kancelarii prawnych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie koordynacji i świadczenia złożonych usług stałej i kompleksowej obsługi prawnej, zarówno na rzecz największych spółek wydobywających węgiel kamienny, jak i podmiotów działających w innych branżach, między innymi informatycznej, medycznej czy maszynowej. Wśród jego klientów znajdują się m.in. dostawcy innowacyjnych rozwiązań oraz instytucje i firmy branży kreatywnej, w których działalności istotną kwestią są prawa autorskie, własność przemysłowa i know-how.

Lider zespołów prowadzących audyty prawne due diligence poprzedzające transakcje o wartości kilku miliardów złotych. Doświadczony doradca w procesach zbywania i nabywania udziałów lub akcji spółek prawa handlowego.

Wykształcenie

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2003 roku oraz Podyplomowe Studia Menadżerskie W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku 2019.