Marta Lazar – Tymon

Marta Lazar – Tymon

Specjalista w zakresie doradztwa korporacyjnego

W Kancelarii Ślązak, Zapiór i Partnerzy zajmuje się bieżącą obsługą korporacyjną przedsiębiorców, w tym w szczególności spółek prawa handlowego. Posiada doświadczenie we współpracy z firmami z wielu branż, zarówno z zakresu przemysłu (m.in. energetyka, czy rekultywacja), jak i sektora usług (IT, transport). W swojej praktyce zawodowej przede wszystkim:

  • opracowuje i wdraża procesy zawiązywania podmiotów korporacyjnych, a także wszelkie procesy ich reorganizacji, w tym przekształcenia, połączenia, czy podziały,
  • przygotowuje i opiniuje dokumentację korporacyjną związaną z bieżącą działalnością przedsiębiorców,
  • świadczy kompleksowe doradztwo na rzecz spółek prawa handlowego, w tym na bieżąco wspiera organy korporacyjne (zarządy, rady nadzorcze) w realizacji ich ustawowych i statutowych obowiązków,
  • przygotowuje regulaminy i wewnętrzne dokumenty spółek związane z szeroko rozumianym ładem korporacyjnym,
  • koordynuje i bierze udział w posiedzeniach organów spółek, tj. walnych zgromadzeniach, a także posiedzeniach zarządów i rad nadzorczych spółek,
  • koordynuje postępowania rejestracyjne i postępowania przed organami, w szczególności przed sądami rejestracyjnymi.

Wykształcenie

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła szkolenie uprawniające do wykonywania zawodu mediatora organizowane przez Ośrodek Mediacji Facultas Iuridica na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posługuje się językiem angielskim.