Marta Lazar – Tymon

Marta Lazar – Tymon

Specjalista w zakresie projektów korporacyjnych

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

W Kancelarii Ślązak, Zapiór i Partnerzy zajmuje się bieżącą obsługą klientów, w tym spółek prawa handlowego, w szczególności w sprawach z zakresu prawa handlowego, prawa zobowiązań oraz prawa pracy. W swojej praktyce zawodowej realizuje następujący zakres usług:

  • zajmuje się doradztwem w zakresie bieżącej obsługi spółek prawa handlowego oraz klientów indywidualnych
  • opiniuje umowy cywilnoprawne
  • prowadzi doradztwo i pomoc w zakresie prawa handlowego i gospodarczego
  • opracowuje i przygotowuje dokumenty korporacyjne
  • analizuje zagadnienia związane z prawem pracy i prawem cywilnym

Wykształcenie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Pracę magisterską z zakresu prawa spadkowego obroniła w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Ukończyła szkolenie uprawniające do wykonywania zawodu mediatora organizowane przez Ośrodek Mediacji Facultas Iuridica na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W czasach studenckich wiceprzewodnicząca Koła Naukowego Procesowego Prawa Cywilnego. Stypendystka Rektora UŚ dla najlepszych studentów. Posługuje się językiem angielskim.