Maja Bojdoł

Maja Bojdoł

Specjalista w zakresie prawa zobowiązań

W Kancelarii Ślązak, Zapiór i Partnerzy zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych, przygotowywaniem i opiniowaniem umów, a także sporządzaniem opinii prawnych. Świadczy pomoc prawną w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. W swojej praktyce zawodowej realizuje następujący zakres usług:

  • zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego (w tym sprawami windykacyjnymi i postępowaniem egzekucyjnymi)
  • opiniuje umowy cywilnoprawne
  • analizuje zagadnienia związane z prawem gospodarczym oraz medycznym

Wykształcenie

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posługuje się językiem francuskim i angielskim.