Magdalena Hajduk

Magdalena Hajduk

Specjalista w zakresie prawa nieruchomości i procesów inwestycyjno - budowlanych

W Kancelarii zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych, obejmującą w szczególności sprawy związane z realizacją inwestycji budowlanych oraz zarządzaniem nieruchomościami. Prowadzi doradztwo korporacyjne na rzecz przedsiębiorców oraz spółek prawa handlowego.

W swojej praktyce zawodowej realizuje między innymi następujący zakres usług:

  • reprezentuje klientów w negocjacjach warunków kontraktów handlowych
  • prowadzi doradztwo prawne na rzecz uczestników procesu budowlanego
  • prowadzi kompleksowe badania due diligence nieruchomości
  • opracowuje umowy o roboty budowlane, umowy o prace projektowe oraz umowy deweloperskie
  • zajmuje się regulowaniem stanu prawnego nieruchomości
  • prowadzi postępowania dotyczące ustanawiania służebności gruntowych
  • reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych.

Wykształcenie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła aplikację adwokacką, zdając z wyróżnieniem egzamin adwokacki. Swoje zainteresowanie procesem budowlanym zgłębiła podczas studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku: Podstawy prawno - ekonomiczne procesu inwestycyjnego. Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z zakresu „Prawa gospodarczego i handlowego”.

Prelegentka licznych szkoleń o zasięgu ogólnopolskim z zakresu prawa budowlanego oraz zagadnień dotyczących procesu inwestycyjno - budowlanego.