Katarzyna Stabińska

Katarzyna Stabińska

Specjalista w zakresie transakcji fuzji i przejęć (M&A)

Z kancelarią Ślązak, Zapiór i Partnerzy związana jest od 15 lat, w tym od 2015 roku jako partner kancelarii. Kieruje praktyką transakcji fuzji i przejęć.

Jej zainteresowania zawodowe skoncentrowane są na zagadnieniach z zakresu prawa handlowego, prawa rynków kapitałowych oraz prawa restrukturyzacyjnego.

  • koordynowała liczne transakcje nabycia i zbycia przedsiębiorstw, w tym badania prawne due diligence
  • kierowała wieloma procesami reorganizacji i restrukturyzacji spółek oraz grup kapitałowych
  • uczestniczyła w procesach pozyskiwania kapitału: dłużnego, private equity i z rynków kapitałowych
  • doradzała przy projektach typu joint venture
  • zarządzała projektami transakcyjnymi spółek prywatnych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, przedsiębiorstw z kapitałem polskim i zagranicznym oraz spółek publicznych – z różnych branż związanych m. in. z przemysłem ciężkim, logistyką, IT i nowymi technologiami

 

Szefowa Komitetu ds. Prawa i Dotacji Organizacji Pracodawców Usług IT – SoDA.

Wykształcenie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Stypendystka programu Sokrates/Erasmus na Uniwersytecie w Lipsku (Leipziger Universität). Uczestniczyła w Studiach Podyplomowych Prawa Rynku Kapitałowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Posługuje się językiem niemieckim.