Karina Dorobisz

Karina Dorobisz

Specjalistka w zakresie prawa cywilnego i umów kredytowych

W Kancelarii Ślązak, Zapiór i Partnerzy zajmuje się przede wszystkim tematami z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego i gospodarczego oraz bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych, w tym z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Analizuje zagadnienia prawne i tworzy pisma procesowe, także w sprawach o skomplikowanym stanie faktycznym. Świadczy pomoc prawną osobom fizycznym posiadającym tzw. kredyty frankowe.

W zakresie swoich działań:

  • analizuje, opiniuje i opracowuje umowy cywilnoprawne
  • sporządza pisma procesowe i opinie prawne z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i bankowego
  • zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych
  • wspiera prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego i karnego
  • reprezentuje przedsiębiorców i osoby fizyczne w postępowaniach prowadzonych przed organami sądowymi

Wykształcenie

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Absolwentka studiów podyplomowych „Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wielokrotnie nagradzana stypendium rektora dla najlepszych studentów. Posługuje się językiem angielskim.