Joanna Rybka

Joanna Rybka

Specjalista w zakresie obsługi prawnej spółek oraz prawa pracy

W Kancelarii Ślązak, Zapiór i Partnerzy zajmuje się bieżącą obsługą prawną spółek prawa handlowego, a także obsługą prawną podmiotów gospodarczych, obejmującą w szczególności sprawy związane z indywidualnym i zbiorowym prawem pracy. W swojej praktyce zawodowej w szczególności:

  • zajmuje się procedurami związanymi ze stosunkiem pracy – od jego nawiązania z pracownikiem, aż do wygaśnięcia
  • doradza w zakresie relacji pracodawcy ze stroną społeczną
  • opracowuje i opiniuje projekty wewnętrznych aktów prawa pracy, w tym regulaminów, statutów czy porozumień
  • zajmuje się doradztwem w zakresie procedury ustalania wypadków w pracy
  • świadczy pomoc prawną związaną z optymalizacją zatrudnienia (urlopy pracownicze, rozkład czasu pracy)
  • sporządza opinie i informacje prawne.

 

Posiada również doświadczenie w sporządzaniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów handlowych, jak również w budowaniu strategii prawnej w przypadkach nieprawidłowej realizacji umów handlowych.

Wykształcenie

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła również studia na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Śląskim.