Jarosław Góra

Jarosław Góra

Szef Zespołu Prawa Sektora Kreatywnego

Z Kancelarią związany od 2009 roku, w tym od 2023 roku jako Partner.

Specjalista prawa sektora kreatywnego i branży IT. Ekspert w zakresie prawnych aspektów cybersec i computer forensic. Posiada wieloletnie doświadczenie w stałym doradztwie prawnym oraz w realizacji projektów dla podmiotów działających w sektorze kreatywnym, dla których prawo własności intelektualnej stanowi istotny element biznesu oraz w branży IT, gdzie prawo zderza się z nowymi technologiami.

W szerokim zakresie swoich działań:

  • współpracuje z twórcami i artystami, producentami filmowymi, instytucjami kulturalnymi i organizatorami imprez, biurami architektonicznymi, interaktywnymi biurami projektowymi, producentami oprogramowania, twórcami stron i serwisów internetowych oraz innymi podmiotami z branży IT
  • doradza w sprawach związanych z kwestiami bezpieczeństwa informacji oraz informatyką śledczą
  • prowadzi sprawy sądowe i jest konsultantem w sprawach, w których istotną rolę odgrywa elektroniczny materiał dowodowy

Jest autorem licznych publikacji, prelegentem i szkoleniowcem z zakresu prawa autorskiego, bezpieczeństwa informacji, prawnych aspektów elektronicznego materiału dowodowego oraz informatyki śledczej.

Wykształcenie

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Biegle posługuje się językiem angielskim.