Bartosz Olszewski

Bartosz Olszewski

Szef Zespołu M&A

Specjalista w zakresie transakcji M&A oraz reorganizacji spółek i grup kapitałowych. Zajmuje się przede wszystkim obsługą procesów reorganizacyjnych oraz fuzji i przejęć (M&A). Jego doradztwo obejmuje także ewaluację konsekwencji w zakresie podatków i innych danin publicznoprawnych.

Wieloletnie doświadczenie zdobywał w ramach:

  • procesów inwestycyjnych realizowanych z udziałem Funduszy Inwestycyjnych oraz spółek celowych, zarówno z perspektywy inwestora, jak i założyciela czy menadżera, także przy udziale start-upów
  • projektów M&A oraz akwizycyjnych typu share deal oraz asset deal
  • pozyskiwania finansowania dłużnego w ramach programu emisji obligacji oraz programu kredytowania nadrzędnego przy udziale konsorcjum instytucji finansowych
  • przekształceń podmiotowych przedsiębiorców oraz przygotowywania planów sukcesyjnych
  • projektów reorganizacji struktur kapitałowych
  • audytów prawnych due diligence

Poza pracami projektowymi, zajmuje się także obsługą podmiotów komercyjnych, w szczególności w zakresie negocjowania kluczowych umów oraz ochrony interesów prawnych klienta z obszaru sporów korporacyjnych.

Doradztwo prawne świadczy również podmiotom zagranicznym, realizującym swoje strategie inwestycyjne na terenie Polski.

Autor bloga Spółki z Górnej Półki

Wykształcenie

Adwokat – członek Izby Adwokackiej w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Absolwent kursu Szkoła Prawa Amerykańskiego współorganizowanego przez Catholic University of America Columbus School of Law. Biegle posługuje się językiem angielskim.