W niektórych firmach sygnalista zgłosi naruszenie prawa pracy. A.Majewska dla DGP

Czy pracownik będzie mógł zgłosić naruszenie prawa pracy?

Choć prawo pracy zostało wyłączone z obligatoryjnego katalogu, firma we własnej procedurze zgłoszeń wewnętrznych będzie mogła dodać naruszenia związane z regulacjami wewnętrznymi lub standardami etycznymi, które są zgodne z powszechnie obowiązującym prawem.

Co to oznacza w praktyce?

Odpowiedzi udziela A.Majewska w DGP