Podatek od kupna samochodu

Decydując się na zakup samochodu, nabywca wydaje w tej operacji określoną kwotę, jednocześnie powiększając swój dobytek. Dlatego też państwo, co do zasady, wymaga od niego opłacenia podatku od wzbogacenia, czyli podatku od czynności cywilnoprawnych lub podatku obrotowego – VAT.

 

Czy zawsze należy zapłacić podatek od kupna samochodu?

Porównując VAT i PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych), można stwierdzić, że pierwszy z nich dotyczy obrotu profesjonalnego, a drugi, co do zasady, obrotu dokonywanego pomiędzy osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej. I tak, w sytuacji, gdy nabywca kupuje samochód z salonu, z komisu lub od osoby, która prowadzi działalność gospodarczą, wówczas otrzymuje fakturę (nie ma obowiązku zapłaty PCC).

Podatek PCC należy zapłacić, jeśli samochód kupiony został od podmiotu niebędącego podatnikiem VAT. Najprościej mówiąc – obowiązek podatkowy w PCC powstaje w przypadku kupna samochodu od osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności (dokumentem potwierdzającym dokonaną transakcję będzie wtedy umowa sprzedaży).

Umowa sprzedaży samochodu podlega opodatkowaniu, gdy w chwili zakupu samochód:

  • znajdował się w Polsce,
  • znajdował się za granicą, ale kupujący ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce i umowa została zawarta w Polsce.

Kiedy obowiązuje zwolnienie z podatku?

Transakcja wolna jest od podatku tylko jeśli wartość rynkowa samochodu nie przekracza 1000 zł lub gdy kupiła go osoba niepełnosprawna, na własny użytek (osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia oraz osoba o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu).

W pierwszym z wymienionych wyżej przypadków należy jednak pamiętać, że ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych doprecyzowuje, że chodzi o rynkową wartość samochodu – niekoniecznie będzie to cena pojazdu, którą zapłaciliśmy lub która wpisana została na zawartej pomiędzy kupującym a sprzedającym umowie. Oznacza to, że jeśli wartość rynkowa samochodu jest wyższa niż 1000 zł, wówczas nabywca zobowiązany jest do złożenia deklaracji PCC-3 i zapłaty podatku PCC od całości. Gdyby wartość rynkowa auta była równa lub niższa niż 1000 zł, nabywca nie musiałby zgłaszać transakcji do urzędu skarbowego.

Kiedy zapłacić podatek?

Kupujący samochód ma 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży na złożenie deklaracji PCC-3 (lub wraz z załącznikiem PCC-3/A, jeśli nabywców jest dwóch), oraz na zapłatę podatku w wysokości 2% wartości rynkowej samochodu. Deklarację należy złożyć osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie do urzędu skarbowego, w którym rozlicza się nabywca pojazdu.

Brak opłaconego podatku = konsekwencje

W sytuacji, gdy podatek od czynności cywilnoprawnych nie zostanie zapłacony w terminie, wówczas podatnik może spodziewać się konsekwencji karnych – skarbowych. Co więcej, będzie on zobowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Może jednak uchronić się przed odpowiedzialnością z KKS, składając czynny żal wraz z deklaracją jak również wpłacając PCC wraz z ww. odsetkami.