Przewiń niżej

PIENIĄDZE CZEKAJĄ NA KLUBY SPORTOWE

Bernadeta Czerwik

Ruszyła kolejna edycja programu „Klub 2021”. Ministerstwo sportu ogłosiło nabór do Programu „Klub”, który realizuje od 2016 roku. Dzięki niemu możliwe jest dotarcie z bezpośrednim wsparciem finansowym do tysięcy lokalnych środowisk sportowych. Wsparcie w znacznej mierze przeznaczone jest dla małych i średnich klubów sportowych, które stanowią lokalne centra aktywności społecznej oraz miejsca poprawy stanu kondycji fizycznej społeczeństwa.

 

 

Kto może skorzystać z pomocy ministerialnej?

Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

Program nie obejmuje więc klubów działających w formie spółek kapitałowych (sp. z o. o. czy S.A.). Co wiąże się przede wszystkim z tym, że kierowany jest właśnie do mniejszych podmiotów, a nie do klubów, będących wielkimi przedsiębiorstwami.

Na dofinansowanie jakiej działalności Klubu można wnioskować?

Przedmiotem dofinansowania są przede wszystkim:

 • wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,
 • organizacja obozów sportowych,
 • lub zakup sprzętu sportowego.

Warunki dofinansowania:

 • Kluby wielosekcyjne mogą domagać się dofinansowania więcej niż jednej sekcji. Przy czym, za jedną sekcję sportową uważa się wszystkich zawodników w danym klubie uprawiających określony sport, niezależnie od dodatkowych podziałów ze względu na wiek lub płeć;
 • Klub ubiegający się o dofinansowanie jednej sekcji może wnioskować o 10 000 zł;
 • Klub ubiegający się o dofinansowanie więcej niż jednej sekcji może wnioskować o 15 000 zł;
 • Program może być realizowany wyłącznie w okresie od 1 stycznia do 15 listopada 2021 r.;
 • Przyznane środki Klub musi wykorzystać nie później niż w terminie 14 dni po terminie zakończenia zadania wskazanym w umowie;
 • Co równie ważne uczestnikami zajęć oraz obozów sportowych mogą być wyłącznie dzieci lub młodzież do 18 roku życia;
 • Kwota przeznaczona na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego i/lub organizacji obozu sportowego wynosi 4000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 6000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego);
 • Dofinansowanie można przeznaczyć na organizację tylko 1 obozu sportowego;
 • Taki obóz sportowy musi trwać minimum 5 dni kalendarzowych i musi być realizowany w Polsce.

Jaki wymogi muszą spełnić Kluby starające się o dofinansowanie?

Kwota dotacji ze środków publicznych udzielanych wnioskodawcy zarówno w roku poprzedzającym złożenie wniosku, jak i roku bieżącym, nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł.

Do wniosku należy dołączyć sprawozdanie finansowe w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zawierające informacje o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji za ostatni rok obrachunkowy (za 2019 r. w przypadku wniosków składanych w 2020 r. lub sprawozdanie finansowe za 2020 r., w odniesieniu do wniosków składanych w 2021 r.).

W sytuacji braku wyodrębnienia kwoty przyznanych dotacji w sprawozdaniu finansowym należy dołączyć dodatkową informację uzupełniającą o wysokości otrzymanych dotacji ze środków publicznych, która będzie zgodna z kwotą przedstawioną we wniosku.

Klub musi prowadzić działalność sportową (zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu), co najmniej 3 lata przed datą złożenia wniosku.

Wymagane jest przedstawienie informacji o:

a)  ewentualnej przynależności do Polskiego Związku Sportowego,

b)  liczbie dzieci i młodzieży do 18. roku życia w klubie w podziale na:

 • posiadających licencje odpowiedniego polskiego związku sportowego,
 • nieposiadających licencji odpowiedniego polskiego związku sportowego,
 • będących członkami kadry narodowej odpowiedniego polskiego związku sportowego,
 • będących członkami kadr wojewódzkich odpowiedniego polskiego lub okręgowego związku sportowego,

c)  punktów uzyskanych w systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w roku poprzedzającym złożenie wniosku.

 

Wnioski należy wysyłać do dnia 15 marca 2021 r.Wniskować mogą Kluby sportowe działające w formie Stowarzyszeń i Uczniowskich Klubów Sportowych, prowadzące działalność minimum 3 lata.

 

Szczegóły na stronie internetowej Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, tutaj:  Nabór wniosków na realizację w 2021 r. Programu KLUB - Ministerstwo Sportu - Portal Gov.pl (www.gov.pl) 

Kategoria: Prawo sportowe

Szukaj
w Strefie Wiedzy

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij