Przewiń niżej

TARCZA ANTYKRYZYSOWA - JAKIE ROZWIĄZANIA DLA SPORTU?

Bernadeta Czerwik

Skutki gospodarcze epidemii spowodowanej koronawirusem dotykają każdej branży, w tym branży sportowej.

Tutaj pisaliśmy już o tym, iż Kluby sportowe powinny zawiesić prowadzenie treningów sportowych dla swoich zawodników trakcie trwania epidemii. Dziś o rozwiązaniach dla polskiego sportu, jakie przewiduje tzw. Tarcza Antykryzysowa[1]?

 

 

W OBAWIE O STYPENDIUM SPORTOWE

Ustawa zakłada, że stypendia sportowe przyznane przez Ministra właściwego do spraw kultury fizycznej zawodnikom, będącym członkami kadry narodowej za osiągnięte wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym, mogą zostać dodatkowo wydłużone. Co ważne, chodzi tutaj także o stypendia, przyznane zawodnikom w wyjątkowych przypadkach przez Ministra, mimo braku osiągniecia wymaganych wyników sportowych.

Okres dodatkowego otrzymywania stypendium, nie może być dłuższy aniżeli do roku od dnia odwołania stanu epidemicznego lub stanu epidemii. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może ulec wydłużeniu przez Ministra.

Istotne z punktu widzenia braku możliwości realizowania programów treningowych przez sportowców jest fakt, iż zawodnicy którzy nie zrealizują programu przygotowań na podstawie których zostały im przyznane stypendium, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie mogą takiego finansowania zostać pozbawieni. Ustawa wyłącza bowiem stosowanie obostrzeń zawartych w art. 32 ust. 4 pkt 1) Ustawy o Sporcie.

 

ODWOŁANE IMPREZY SPORTOWE - 180 DNI NA ZWROT ŚRODKÓW ALBO VOUCHER

Jeśli impreza sportowa została odwołana w bezpośrednim związku z wybuchem wirusa SARS-CoV-2, organizator takich zawodów jest zobowiązany to zwrotu wpłaconych mu przez klienta środków. Ustawa przyznaje termin 180 dni do zwrotu takich środków, co ważne - od skutecznego rozwiązania umowy.

Dopuszcza jednak w przypadku wyrażenia zgody przez klienta, zamianę takich środków na voucher na poczet przyszłych wydarzeń, które jednak muszą odbyć się w ciągu roku od dnia w którym miało odbyć się wydarzenie sportowe. Jego wartość nie może być niższa a niżeli wartość np. zakupionego biletu na mecz, który został dowołany.

 

WALNE W ZWIĄZKACH SPORTOWYCH ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Ustawa zakłada także, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w terminie 6 miesięcy po dniu ich odwołania walne zgromadzenia członków albo delegatów polskiego związku sportowego mogą odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Ponadto, gdyby w którymś polskim związku sportowym w wyżej wymienionym okresie, konieczne okazało się dokooptowanie składu zarządu czy organu kontroli wewnętrznej, by zachować minimum składu osobowego, przewidzianego przez statut konkretnego polskiego związku sportowego, nowe regulacje na to zezwalają.

 

 

 

 

[1] Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2020 poz.568 z dnia 31.03.2020.

Kategoria: Prawo sportowe

Szukaj
w Strefie Wiedzy

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij