Przewiń niżej

Kilka uwag na temat zatrudniania pracowników w formie telepracy

Magdalena Sokołowska

Zatrudnienie pracowników w formie  tzw. telepracy jest coraz częstszym sposobem podejmowania zatrudnienia przez pracowników. Taka forma zatrudnienia jest wygodna nie tylko dla pracowników, ale także samych pracodawców którzy dzięki temu zaoszczędzają na kosztach zatrudnienia pracownika pełnoetatowego. Pracownikowi z kolei, np. matce wychowującej dzieci , która nie może pozwolić sobie na codzienne dojazdy do pracy umożliwia zdobycie dodatkowego zarobku, ale także stały kontakt z wykonywanym wcześniej tj. przed urodzeniem dziecka zawodem.

Telepraca może zostać  wprowadzona jako forma zatrudnienia przy zawieraniu umowy o pracę, bądź też można zawrzeć odpowiednie zapisy do już obowiązujących umów o pracę . Telepraca może być wykonywana nie tylko w ramach stosunku pracy, ale także na podstawie jednej z umów cywilnoprawnych.

Wprowadzając możliwość podjęcia przez pracownika pracy w formie tzw. telepracy , pracodawca musi zadbać o to, aby wszystko odbyło się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kwestie te zostały szczegółowo wskazane w art. 67 5 -67 17 kodeksu pracy.

Należy pamiętać , że telepracownik ma obowiązek potwierdzić na piśmie zapoznanie się z ustalonymi przez pracodawcę zasadami ochrony danych oraz jest obowiązany do ich przestrzegania.

Bardzo ważne przy świadczeniu pracy jest dostarczenie przez pracodawcę odpowiednich urządzeń niezbędnych do świadczenia pracy w formie telepracy. Komunikacja pomiędzy pracodawcą a pracownikiem odbywa się za pomocą wszelkich dostępnych urządzeń teleinformatycznych. Wchodzi tu zatem w grę zainstalowanie oprócz internetu również urządzeń audiowizualnych, łączenie się z pracodawcą telefonicznie, czy za pomocą maili wysłanych z telefonu komórkowego (pod warunkiem posiadania takiej opcji w telefonie). Jednakże obowiązujące w tym zakresie przepisy dopuszczają stosowanie każdej formy  komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z art. 67 5 § 1 kp telepraca jest to praca regularnie wykonywana poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Pojęcie "środki komunikacji elektronicznej" jest zdefiniowane w art.2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem pojęcie "środki komunikacji elektronicznej" oznaczają wszelkie rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną". (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.)".

Teoretycznie zatem istnieje możliwość świadczenia pracy przez telepracownika, nawet bez dostępu do internetu , tylko za sprawą telefonu, czy przesyłania wyników swojej pracy w inny sposób. W praktyce jednak taki sposób komunikowania się pomiędzy pracodawcą a telepracownikiem może być  utrudniony (ogranicza to w poważny sposób możliwości kontroli pracy pracownika przez pracodawcę).

Pracodawca ma prawo kontrolować wykonywanie pracy przez telepracownika w miejscu jej wykonywania. Pracodawca ma ponadto obowiązek dostosowania sposobu przeprowadzania kontroli do miejsca wykonywania pracy i charakteru pracy. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności telepracownika i jego rodziny ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

 

Kategoria: Prawo pracy

Szukaj
w Strefie Wiedzy

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij