Przewiń niżej

Terroryzm w Tunezji – jakie prawa mają klienci biura podróży?

 

W ostatnim czasie w polskich mediach stale przewija się temat zamachów terrorystycznych w Tunezji, w którym to kraju zasłużony urlop spędza wiele polskich rodzin. Dyskusja koncentruje się także wokół tego, czy biuro podróży w sytuacji znacznego prawdopodobieństwa wystąpienia zamachów terrorystycznych może odwołać planowaną wycieczkę. Jakie mogą być w takiej sytuacji roszczenia klientów wobec biura? Czy turyści sami mogą zrezygnować z wycieczki uznając, że nie wyrażają woli na wyjazd do niebezpiecznego miejsca?

Po pierwsze, zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o usługach turystycznych biuro podróży ma obowiązek poinformować klienta o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego - dotyczy to także zagrożeń powstałych już po zawarciu umowy. Informacje te powinny być podane klientowi biura na piśmie. Co bardzo istotne, udzielenie informacji o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia oraz o możliwości dodatkowego ubezpieczenia nie zwalnia biura podróży od obowiązku opieki nad turystami.

Częstą praktyką biur podróży jest zmiana programu wycieczki (np. poprzez przeniesienie turystów do innego miasta w danym kraju, w którym brak jest zagrożenia zamachami terrorystycznymi – przykład Egiptu). Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o usługach turystycznych, w takiej sytuacji biuro podróży powinno niezwłocznie poinformować o takiej zmianie klienta.

Czy klient musi się godzić na taką zmianę? Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o usługach turystycznych klient niezwłocznie po otrzymaniu od biura podróży informacji o zmianie umowy powinien poinformować biuro, czy przyjmuje zmianę, czy też odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej. Biuro podróży nie może więc zatrzymać wniesionych przez klienta zaliczek ani obciążać go karami umownymi za zerwanie umowy.

Praktykowany jest także zwyczaj odwoływania przez biuro podróży wycieczek z powodu zagrożenia zamachami terrorystycznymi. Czy biuro podróży może to zrobić? Tak. Jakie są uprawnienia klienta w razie odwołania wycieczki? Klient ma wtedy prawo, wedle swojego wyboru, uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie albo może żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.

Klienci biur podróży często zastanawiają się także, czy w razie odwołania wycieczki przysługuje im prawo do odszkodowania. Co do zasady tak – jednakże nie w wypadku, gdy odwołanie wycieczki nastąpiło z powodu siły wyższej. Skłaniam się do uznania, że poważne zagrożenie zamachami terrorystycznymi będzie stanowiło przykład siły wyższej. Szanse na uzyskania od biura podróży odszkodowania w takiej sytuacji należy więc oceniać sceptycznie.

Kategoria: Prawo konsumenckie

Szukaj
w Strefie Wiedzy

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij