Przepływ danych osobowych pomiędzy pracodawcą a związkiem zawodowym. A. Majewska dla DGP

Relacje między pracodawcą a związkiem zawodowym to temat budzący wątpliwości, szczególnie w kontekście przepływu danych osobowych pracowników. Powstaje w związku z tym wiele pytań, takich jak:

  • Jaki status w obszarze danych osobowych ma działająca u pracodawcy organizacja związkowa?
  • Czy firma powinna zawrzeć z organizacją związkową umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych lub wydać jej przedstawicielom upoważnienia do przetwarzania danych pracowników?
  • Czy pracodawca może żądać imiennej listy członków organizacji związkowej?
  • Jakich informacji na temat warunków zatrudnienia mogą żądać organizacje związkowe?
  • Czy związek zawodowy może żądać od pracodawcy informacji na temat wynagrodzenia konkretnego pracownika lub grupy pracowników?
Odpowiedzi na nie udziela Agata Majewska dla DGP