Sprawy pracownicze

Opracowanie regulaminów, procedur i zarządzeń porządkujących wzajemne stosunki w przedsiębiorstwie to kluczowy element zarządzania organizacją

Relacje w zakresie stosunków pracy i szeroko rozumianego zatrudniania w świetle polskiego prawa normowane są setkami aktów prawnych z Kodeksem Pracy na czele. Z uwagi na specyfikę spraw pracowniczych, kwestie prawne związane z zatrudnieniem są kluczowe zarówno dla zatrudniających przedsiębiorców, jak i zatrudnionych. Opracowanie regulaminów, procedur czy zarządzeń porządkujących wzajemne stosunki w przedsiębiorstwie to kluczowy element zarządzania organizacją.

Kształtujemy nie tylko politykę kadrową, ale również wprowadzamy przepisy i regulacje usprawniające działanie firmy na wszystkich poziomach jej funkcjonowania. Specjalizujmy się w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz instytucji publicznych. Wspieramy klientów w  obszarach dotyczących prawa pracy, regulując tym samym stosunki między pracodawcą a pracownikiem. Zapewniamy pomoc merytoryczną również osobom zatrudnionym.

Pomoc prawna świadczona przez ekspertów naszej Kancelarii na rzecz pracodawców oraz pracowników obejmuje między innymi:

 • kompleksową obsługę prawną związaną z zatrudnieniem i zarządzaniem HR we wszystkich obszarach prawnych, w szczególności z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, podatków oraz ochrony danych osobowych
 • pomoc prawną we wszystkich aspektach pracowniczych w procesie transakcyjnym, w szczególności związaną z fuzjami, przejęciami, przekształceniami i restrukturyzacją przedsiębiorstw
 • doradztwo prawne przy wdrożeniu i modyfikacji oraz wygaszeniu wszelkiego rodzaju programów pracowniczych, np. pomocowych, ubezpieczeniowych, PPK, PPE
 • indywidulane doradztwo dla kadry zarządzającej, członków organów spółek, dyrektorów i menadżerów, zarówno w trakcie jak i po zakończeniu współpracy
 • indywidualne doradztwo i reprezentację pracowników w relacjach i sporach z pracodawcą w zakresie rozwiązania umowy o pracę, zakazu konkurencji, mobbingu, dyskryminacji, nadgodzin
 • reprezentację pracodawców i pracowników przed sądami i organami administracji publicznej, zwłaszcza PIP, PIS, ZUS.

Opracowujemy:

 • projekty aktów wewnętrznego prawa pracy, regulaminów i procedur związanych z zatrudnieniem, w tym zakładowych układów zbiorowych, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów premiowania, regulaminów telepracy/pracy zdalnej, procedur antymobbingowych itp.
 • dokumentację pracowniczą, wszelkie rodzaje umów, porozumień, zarządzeń i poleceń związanych z zatrudnieniem
 • projekty dokumentów dot. rekrutacji i zatrudnienia wewnętrznego, w tym zawierania umów dotyczących pozyskania pracowników, umów z agencjami pracy tymczasowej, leasingu pracowniczego (w tym cudzoziemców)
 • modele prawne i harmonogramy wszelkich procesów restrukturyzacji zatrudnienia.

Przeprowadzamy:

 • procesy restrukturyzacji, optymalizacji zatrudnienia i ujednolicenia warunków pracy i płacy
 • pełne badania stanu prawnego due diligence z zakresu spraw pracowniczych przedsiębiorstwa/spółki
 • audyty i wdrożenia regulacji z zakresu ochrony danych osobowych w stosunkach pracy i w relacjach ze związkami zawodowymi, w tym z zakresu stosowania monitoringu w miejscu pracy, przekazywania danych osobowych zatrudnionych podmiotom trzecim oraz innych form przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu.

Zaufali nam: