Przewiń niżej

Kariera

Kancelaria Ślązak, Zapiór i Partnerzy to miejsce, w którym dobrze się pracuje. Możesz wierzyć nam na słowo albo sprawdzić osobiście.

Jesteśmy zgranym zespołem ludzi w zróżnicowanym wieku i o różnorodnych zainteresowaniach zawodowych. Ta rozmaitość sprawia, że każdy z nas znajduje możliwość indywidualnego rozwoju i spełnienia swoich ambicji.  

 

Jeżeli zależy Ci na ciągłym rozwoju osobistym, to szukamy właśnie Ciebie!

Wykorzystaj szansę i aplikuj na stanowisko:

 

PRAWNIK-APLIKANT-DORADCA PODATKOWY
 
Praca w Zespole Podatkowym Kancelarii

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie opinii oraz różnego rodzaju dokumentacji z zakresu prawa podatkowego,
 • analiza przepisów i orzecznictwa w celu oceny skutków podatkowych określonych transakcji,
 • udział w projektach due diligence,
 • udział w postępowaniach przed organami podatkowymi,
 • przygotowywanie skarg do WSA, NSA oraz innych pism w związku z toczącym się z postępowaniem sądowo-administracyjnym,
 • wsparcie klientów Kancelarii w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego,
 • sporządzanie artykułów o tematyce podatkowej.

Kompetencje:

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • praktyczna wiedza w zakresie stosowania przepisów podatkowych,
 • posiadanie uprawnień doradcy podatkowego będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • doświadczenie w pracy zespołowej,
 • umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, rzetelność, dokładność,
 • bardzo dobra znajomość MS Office (MS Word, MS Excel).

Nasza oferta:

 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pracę w jednym z największych na Śląsku zespole wyspecjalizowanych prawników, nastawionym na współpracę i dzielenie się swoim doświadczeniem,
 • szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne,
 • benefity pozapłacowe: prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, elastyczny czas pracy (zadaniowy system pracy), spotkania/wyjazdy integracyjne,
 • pracę w nowoczesnym biurowcu dedykowanym dla Kancelarii, z zapewnionym miejscem parkingowym,
 • pracę zdalną w piątki. 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów (listu motywacyjnego oraz CV) z dopiskiem „Prawnik/Doradca Podatkowy” na adres e-mail: kontakt@kancelaria-szip.pl 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

 

Do wysłanych dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji przez Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p. z siedzibą w Katowicach, w celach prowadzenia przez ten podmiot postępowania rekrutacyjnego, którego aplikacja dotyczy.”

oraz opcjonalnie:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji przez Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p. z siedzibą w Katowicach, w celu włączenia mojej aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą zgodnie z następującymi warunkami:

 1. administratorem danych osobowych jest Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p. z siedzibą w Katowicach, ul. Modelarska 25, 40-142 Katowice;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail:  rkowal@kancelaria-szip.pl;
 3. podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata podanych w aplikacji przesłanej w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę jest art. 221 Kodeksu pracy, a w zakresie danych tam niewymienionych oraz w odniesieniu do danych podanych w aplikacji przesłanej nie w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę, udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 4. dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 5. dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek taki wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub w ramach stosunku powierzenia przetwarzania danych;
 6. kandydat jest uprawniony do uzyskania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych w zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 7. kandydat jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji zaistnienia podejrzenia, iż przetwarzanie danych realizowane jest z naruszeniem przepisów prawa;
 8. podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak jest wymagane do procedowania przesłanej przez kandydata aplikacji lub włączenia aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji;
 9. kandydat jest uprawniony do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, jednakże bez wpływu na prawidłowość przetwarzania w okresie do jej cofnięcia;
 10. nieudzielenie zgody lub jej cofnięcie skutkować będzie usunięciem  aplikacji z bazy kandydatów i uniemożliwić procedowanie przesłanej przez kandydata aplikacji;
 11. dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania procesu rekrutacyjnego oraz przez okres 3 miesięcy po jego zakończeniu, a w przypadku wyrażenia zgody na włączenie aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy, bądź też do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
 12.  

 

 

 

Nasi praktykanci parzą kawę. Dla siebie, we wspólnej kuchni :)

 

Jeżeli zależy Ci na ciągłym rozwoju osobistym, to szukamy właśnie Ciebie! 

Wykorzystaj szansę i aplikuj na stanowisko: 

 

PRAKTYKANT

 

Zakres obowiązków:

 • wsparcie merytoryczne pracowników Kancelarii w bieżącej obsłudze klientów, 
 • udział w postępowaniach sądowych, 
 • przygotowywanie projektów opinii prawnych, pism procesowych w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz innych dokumentów w bieżącej działalności, 
 • analiza akt sądowych oraz egzekucyjnych, 
 • monitorowanie zmian w przepisach prawnych i informowanie o nich klientów Kancelarii. 

 

Wymagania:

 • IV, V rok prawa, 
 • znajomość prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego oraz procedury cywilnej,
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz poprawnej argumentacji, 
 • dobra organizacja miejsca i czasu pracy, 
 • dobra znajomość aplikacji biurowych, programów prawniczych, 
 • gotowość rozwijania swoich umiejętności i zdobywania nowej wiedzy, 
 • wysoka kultura osobista, 
 • mile widziane prawo jazdy kategorii B. 

 

Oferujemy:

 • pracę w nowoczesnym biurowcu dedykowanym dla Kancelarii, z zapewnionym miejscem parkingowym, 
 • pracę zdalną w piątki,
 • możliwość rozwoju zawodowego, 
 • pracę w jednym z największych na Śląsku zespole wyspecjalizowanych prawników, nastawionym na współpracę i dzielenie się swoim doświadczeniem,  
 • szkolenia, które przy Twojej otwartości na naukę, pozwolą Ci stawać się specjalistą. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów (listu motywacyjnego oraz CV) z dopiskiem „praktykant” na adres e-mail: kontakt@kancelaria-szip.pl 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 

Do wysłanych dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji przez Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p. z siedzibą w Katowicach, w celach prowadzenia przez ten podmiot postępowania rekrutacyjnego, którego aplikacja dotyczy” 

oraz opcjonalnie: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji przez Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p. z siedzibą w Katowicach, w celu włączenia mojej aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji” 

 

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą zgodnie z następującymi warunkami: 

 1. administratorem danych osobowych jest Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p. z siedzibą w Katowicach, ul. Modelarska 25, 40-142 Katowice;
 2. kontakt z administratorem poprzez adres e-mail:  rkowal@kancelaria-szip.pl;
 3. podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata podanych w aplikacji przesłanej w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. z art. 221 § 1 i 2 Kodeksu pracy, a w zakresie danych tam niewymienionych oraz w odniesieniu do danych podanych w aplikacji przesłanej nie w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę, udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) RODO);
 4. dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 5. dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek taki wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub w ramach stosunku powierzenia przetwarzania danych;
 6. kandydat jest uprawniony do uzyskania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych w zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 7. kandydat jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego  - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w sytuacji zaistnienia podejrzenia, iż przetwarzanie jego danych realizowane jest z naruszeniem przepisów prawa;
 8. podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak może być wymagane do procedowania przesłanej przez kandydata aplikacji lub włączenia aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji;
 9. kandydat jest uprawniony do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie;
 10. przekazanie administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa skutkować będzie koniecznością usunięcia aplikacji z bazy kandydatów i uniemożliwić procedowanie przesłanej przez kandydata aplikacji;
 11. dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania procesu rekrutacyjnego oraz przez okres 3 miesięcy po jego zakończeniu, a w przypadku wyrażenia zgody na włączenie aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy, bądź też do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. 

Jeśli jesteś zainteresowany/na nawiązaniem współpracy (praktyki/staż, zatrudnienie), prześlij nam swoje dokumenty aplikacyjne (CV oraz pomysł na swoją ścieżkę kariery - w jednym pliku) na adres e-mail: praca@kancelaria-szip.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego poniżej.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

Do wysłanych dokumentów prosimy dołączyć odpowiednio jedną z następujących klauzul:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji przez Ślązak, Zapiór i Wspólnicy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. z siedzibą w Katowicach, w celach prowadzenia przez ten podmiot postępowania rekrutacyjnego, którego aplikacja dotyczy.”

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji przez Ślązak, Zapiór i Wspólnicy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. z siedzibą w Katowicach, w celu włączenia mojej aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

 

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą zgodnie z następującymi warunkami:

 1. administratorem danych osobowych jest Ślązak, Zapiór i Wspólnicy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. z siedzibą w Katowicach, ul. Modelarska 25, 40-142 Katowice;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail:  rkowal@kancelaria-szip.pl;
 3. podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata podanych w aplikacji przesłanej w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę jest art. 221 Kodeksu pracy, a w zakresie danych tam niewymienionych oraz w odniesieniu do danych podanych w aplikacji przesłanej nie w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę, udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 4. dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 5. dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek taki wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub w ramach stosunku powierzenia przetwarzania danych;
 6. kandydat jest uprawniony do uzyskania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych w zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 7. kandydat jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji zaistnienia podejrzenia, iż przetwarzanie danych realizowane jest z naruszeniem przepisów prawa;
 8. podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak jest wymagane do procedowania przesłanej przez kandydata aplikacji lub włączenia aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji;
 9. kandydat jest uprawniony do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, jednakże bez wpływu na prawidłowość przetwarzania w okresie do jej cofnięcia;
 10. nieudzielenie zgody lub jej cofnięcie skutkować będzie usunięciem  aplikacji z bazy kandydatów i uniemożliwić procedowanie przesłanej przez kandydata aplikacji;
 11. dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania procesu rekrutacyjnego oraz przez okres 3 miesięcy po jego zakończeniu, a w przypadku wyrażenia zgody na włączenie aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy, bądź też do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
 12. Podane przez kandydata dane nie będą podstawą wydawania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania.

 

Aplikuj za pomocą
formularza kontaktowego

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij