Przewiń niżej

Zespół

RADA NAUKOWA

Rada Naukowa Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy jest organem opiniodawczym, złożonym z zewnętrznych ekspertów. Posiada kompetencje opiniodawcze we wszystkich sprawach przedstawionych jej przez Przewodniczącego Rady. Rada recenzuje także publikacje zwarte (tradycyjne i e-booki), których wydawcą jest Kancelaria.

Członkami Rady są uznane autorytety wybranych dyscyplin naukowych. Przewodniczący Rady może także powoływać do doraźnej współpracy ekspertów zewnętrznych spoza grona Członków Rady pod warunkiem, że będą to osoby posiadające stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Gatnar

Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Gatnar jest kierownikiem Katedry Analiz Gospodarczych i Finansowych na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Autor licznych prac naukowych, w tym kilku monografii z zakresu ekonometrii, informatyki ekonomicznej oraz statystyki.

Członek Rady Polityki Pieniężnej (kadencja 2016-2022) oraz Polskiej Akademii Nauk – Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych (Komitet Statystyki i Ekonometrii).

Zasiadał w Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz we władzach Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Był doradcą prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz członkiem Zarządu NBP (kadencja 2010-2016).

Członek Rady

Zbigniew J. Czech

Prof. zw. dr hab. Zbigniew J. Czech jest pracownikiem naukowym Instytutu Informatyki Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej.

Obszar zainteresowań badawczych obejmuje algorytmikę i obliczenia równoległe. Autor licznych publikacji naukowych w języku polskim i angielskim, w tym monografii zaliczanych do fundamentów informatyki.

Wykładowca na studiach doktoranckich Politechniki Śląskiej na kierunku bioinformatyka. Kierownik bądź współautor kilkunastu projektów badawczych. Profesor wizytujący University of California (Santa Barbara, USA), Indiana-Purdue University (Indianapolis, USA), University of Queensland, (Australia), University of Kent, (Canterbury, Wielka Brytania).

Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

 

Członek Rady

Zbigniew Nawrat

Dr hab. prof. SUM Zbigniew Nawrat jest adiunktem w Katedrze Kardiochirurgii i Transplantologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, dyrektorem Instytutu Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii oraz dyrektorem naukowym Centrum Doskonałości ProCordis.

Autor pionierskich prac badawczych w dziedzinie sztucznych narządów, głównie protez serca: zastawek i pomp krwi. Pionier robotyki medycznej i telemedycyny. Ojciec robota kardiochirurgicznego Robin Heart – pierwszego polskiego i europejskiego robota do operacji na sercu. Wprowadził i rozwija z zespołem medyczne zastosowania technologii wirtualnej przestrzeni oraz metody symulacji operacji chirurgicznych.

Autor i współautor kilku książek oraz ponad 200 artykułów, doniesień naukowych i wystąpień na konferencjach zagranicznych. Jest również uznanym popularyzatorem nauki oraz pomysłodawcą i organizatorem wielu konferencji i warsztatów naukowych. Inicjator i lider przedsięwzięcia budowy centrum naukowo-badawczo-wdrożeniowego i edukacyjnego o nazwie Centrum BioMedTech Silesia (2007 r.). Twórca portalu edukacyjnego e-nawrat.pl.

Założyciel i obecnie prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Robotyki Medycznej. Członek Sekcji Biomechaniki oraz Sekcji Biomateriałów PAN.

Wokalista i gitarzysta Grupy Zawrat. Pomysłodawca i organizator wydarzenia poetycko-muzycznego Konfrontacje Med&Art – cyklicznych spotkań twórców i entuzjastów sztuki związanych profesjonalnie z medycyną.

Członek Rady

Janusz A. Strzępka

Prof. zw. dr hab. Janusz A. Strzępka jest Kierownikiem Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także Podyplomowego Studium Prawa Gospodarczego i Handlowego UŚ. Na Uniwersytecie prowadzi wykłady i seminaria z prawa gospodarczego i handlowego, w szczególności z zakresu prawa zobowiązań gospodarczych, prawa spółek, a także prawa upadłościowego i naprawczego. Współpracuje również ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Autor wielu kursów, szkoleń i konferencji z dziedziny prawa spółek, prawa cywilnego oraz prawa upadłościowego i układowego dla przedstawicieli spółek Skarbu Państwa.

Zainteresowania naukowe Profesora koncentrują się wokół problematyki prawa zobowiązań, prawa spółek, prawa upadłościowego i układowego. Jest autorem szeregu prac naukowych z dziedziny prawa cywilnego i handlowego (udział w Systemie Prawa Prywatnego; Systemie Prawa Gospodarczego i Handlowego; Komentarz do Kodeksu Spółek Handlowych). Stypendysta Fundacji Humboldta. W latach 1985-1986 oraz 1990-1991 przebywał na stypendium w Uniwersytecie w Bonn w Instytut für Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung.

Od kilkunastu lat wykonuje zawód radcy prawnego, prowadząc kancelarię prawniczą. Współpracuje w szczególności z Katowickim Holdingiem Węglowym SA oraz Kompanią Węglową SA w Katowicach. Uczestnik szeregu istotnych przedsięwzięć restrukturyzacyjnych górnictwa węgla kamiennego.

W ramach współpracy ze spółkami Skarbu Państwa pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej rozgłośni regionalnej „Polskiego Radia” SA w Katowicach, „Huty Częstochowa” SA w Częstochowie oraz był członkiem rady nadzorczej Bytomskiej Spółki Węglowej SA w Bytomiu. Obecnie jest wiceprzewodniczącym rady nadzorczej spółki GWARANT Grupa Kapitałowa SA z siedzibą w Katowicach.

Jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij