Przewiń niżej

Adwokat

Piotr Wielgosz

Specjalista w zakresie prawa handlowego i gospodarczego oraz prawa pracy.

Doradca i koordynator prawny w kompleksowych procesach restrukturyzacji spółek i grup kapitałowych, obejmujących m.in. obniżenie i podwyższenie kapitału zakładowego, umorzenie udziałów, zbycie udziałów/akcji, wydzielanie i zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstw, zawieranie porozumień kompensacyjnych, połączenia, podziały i przekształcenia spółek.

Autor i koordynator kilkunastu audytów oceniających stan prawny spółek prawa handlowego (due diligence), stan prawny nieruchomości, w tym audytów dokonywanych pod kątem transakcji kapitałowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek, w tym grup kapitałowych między innymi jako:

  • doradca prawny przedsiębiorców przy planowaniu i zawieraniu kontraktów gospodarczych i rozwiązywaniu sporów korporacyjnych;
  • koordynator prawny w zakresie stałej, kompleksowej obsługi prawnej jednego z kluczowych producentów branży automotive;
  • doradca prawny przy tworzeniu systemów dystrybucji i/lub sieci sprzedaży;
  • doradca prawny spółek przy pozyskiwaniu finansowania, zarówno kapitałowego jak i dłużnego, w szczególności poprzez emisję obligacji;
  • doradca prawny spółek, członków organów przy zawieraniu umów związanych z zatrudnieniem, w szczególności kontraktów menedżerskich, umów o zarządzanie;
  • doradca zarządów spółek w zakresie zbiorowego prawa pracy, jest współautorem kilkunastu porozumień zbiorowych;
  • pełnomocnik procesowy spółek i przedsiębiorców w sprawach gospodarczych i sprawach z zakresu prawa pracy.

Doradza spółkom z udziałem Skarbu Państwa, w szczególności w obszarze ładu korporacyjnego i zarządzania mieniem państwowym.

Doświadczony trener oraz prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach o zasięgu ogólnopolskim.

Redaktor naczelny Newslettera Prawniczego oraz redaktor bloga Spółki z Górnej Półki.

Strefa Wiedzy: publikacje Piotra Wielgosza

 

Kontakt

pwielgosz@kancelaria-szip.pl

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij