Prawo nieruchomości

Powstanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego

 

Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1177 tj.)

Wejście w życie: częściowe 31 lipca 2021 r.

Z dniem 31 lipca 2021 r., w życie wchodzi część przepisów nowej ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym regulujących powstanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. Fundusz ten stanowi wyodrębniony rachunek w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym.

Środki Funduszu są gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz pochodzą z:

  • ze składek należnych od deweloperów;
  • z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na wspomnianym wyżej rachunku bankowym, oraz przychodów z lokat środków Funduszu;
  • z roszczeń Funduszu przysługujących względem deweloperów w związku z wypłatą nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego środków w przypadkach określonych w ustawie;
  • z wpływów z tytułu zaspokojenia się z masy upadłościowej w przypadku upadłości dewelopera;
  • ze środków uzyskanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z pożyczek i kredytów na rzecz Funduszu;
  • z innych wpływów.

Omawiana ustawa w przeważającej części wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r., z tym dniem uchylona zostanie też dotychczas obowiązująca ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.