Prawo gospodarcze i handlowe

Utworzenie systemu informacji o rachunkach bankowych – Systemu Informacji Finansowej (SInF)

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej

(Dz.U. 2023 poz. 180)

Wejście w życie: 10 lutego 2023 r.

Ustawa wprowadza nowe rozwiązania, takie jak m. in.:

  • wdrożenie Systemu Informacji Finansowej ma umożliwić Krajowej Administracji Skarbowej szybkie i sprawne pozyskiwanie informacji o wszystkich rachunkach osób powiązanych z przestępstwami popełnianymi z wykorzystywaniem tych rachunków;
  • system, który ma stanowić bazę danych gromadzącą informacje m.in. o otwartych i zamkniętych rachunkach w bankach, SKOK-ach, biurach maklerskich i innych podmiotach, a także o skrytkach sejfowych;
  • bazy danych, które nie będą zawierały informacji o dokonywanych transakcjach finansowych oraz wysokości sald na rachunkach – będą wyłącznie zbiorami danych o wszystkich zarejestrowanych rachunkach objętych przedmiotem ustawy.