Wniosek o status uchodźcy może przeszkodzić w podjęciu pracy – mec. A.Majewska dla Gazety Prawnej

Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest z pewnością każdorazowe weryfikowanie statusu obywatela Ukrainy, którego dany podmiot planuje zatrudnić. Jeśli złożył on wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, co od samego początku wojny na Ukrainie nie było rekomendowane w uwagi na liczne wiążące się z tym obostrzenia, ze względu na brak pełnej jasności przepisów, istnieje ryzyko dotyczące naruszenia ograniczeń w podejmowaniu pracy przez taką osobę.

Jeśli natomiast obywatel Ukrainy nie składał wniosku o udzielenie mu statusu uchodźcy lub go wycofał, a spełnia warunki legalnego pobytu określone w specustawie, możliwe jest jego zatrudnienie w oparciu o procedurę powiadomienia PUP.

dla Dziennik Gazety Prawnej – komentuje mec. Agata Majewska

Całości artykuły dostępna tutaj  Wniosek o status uchodźcy a praca-A.Majewska-GP-28.04.22