Przewiń niżej

Proces karny

 

Wchodząca w życie 1 lipca 2015 roku reforma postępowania karnego w zasadniczy sposób zmieni prowadzenie sporów sądowych. Jedną z ważniejszych zmian jest ograniczenie inicjatywy sądu w przeprowadzaniu dowodów. Odtąd cały ciężar przygotowania i przedstawienia dowodów spoczywać będzie na stronach – oskarżycielu i obrońcy. Co ważne, w postępowaniu apelacyjnym sąd drugiej instancji będzie mógł rozpoznać sprawę jedynie w granicach podniesionych przez strony zarzutów.

Rola adwokata – dobrego adwokata – w sprawach karnych znacznie wzrośnie. To od jego wiedzy, doświadczenia, dociekliwości, staranności zależeć będzie zebranie materiału dowodowego, który pozwoli sądowi na pełen ogląd sprawy i wydanie sprawiedliwego wyroku. Ze względu na ograniczenie możliwości przeanalizowania sprawy przez sąd apelacyjny – każde niedopatrzenie obrońcy na pierwszym etapie postępowania karnego będzie miało swoje konsekwencje także w dalszych etapach.

Dlatego tak istotny jest wybór dobrego adwokata już na wstępnym etapie postępowania nawet przy pozornie błahych procesach sądowych.

"Jesteśmy przygotowani na obronę w sprawach karnych według przepisów nowelizacji z 2015 roku." jakub Ślązak

Jak możemy Państwu pomóc?

Świadczymy pomoc prawną osobom fizycznym i prawnym w toku postępowań karnych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów gospodarczych oraz skarbowych.

Mając na uwadze fakt, iż postępowanie sądowe często skutkować może poważnymi i długofalowymi konsekwencjami, przywiązujemy wagę nie tylko do pomyślnego rozstrzygnięcia sporu, ale również do ochrony wizerunku klienta oraz jego dobrego imienia.

Zakres oferowanych przez nas usług obejmuje w szczególności:

 • gromadzenie i analizę materiałów oraz ocenę indywidualnej sytuacji procesowej Klienta

 • ocenę ryzyka związanego z postępowaniem karnym, cywilnym lub gospodarczym oraz opracowanie długofalowych scenariuszy postępowania

 • wsparcie w negocjacjach z przeciwnikiem procesowym i przygotowanie scenariuszy ugodowego zakończenia sporu

 • reprezentację interesów klientów w postępowaniach m.in. przed sądami powszechnymi, trybunałami arbitrażowymi i sądami polubownymi, przed Sądem Najwyższym, przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumenta oraz przed sądami pracy.

Dlaczego my?

Od kilkunastu lat bierzemy udział w toku licznych postępowań karnych (zarówno po stronie oskarżonych - jako obrońcy, jak również po stronie pokrzywdzonych/oskarżycieli posiłkowych), jak cywilnych i gospodarczych. Nabyte doświadczenia oraz posiadana wiedza umożliwiają nam dostarczanie Klientom rzetelnej pomocy prawnej na najwyższym poziomie. Szeroki skład osobowy zespołu oraz stałe podnoszenie kompetencji przez jego członków umożliwiają nam pełną realizację nowych i znacznie liczniejszych obowiązków, spoczywających na stronach procesu, a wynikających z gruntownej zmiany procedury karnej, która wchodzi w życie 1 lipca 2015 roku.

Doświadczenie procesowe

Posiadamy zespół procesowy dedykowany sporom sądowym, którego praktyka i kilkunastoletnie doświadczenie przekłada się na sukcesy procesowe naszych Klientów. Przez ponad 12 lat funkcjonowania Kancelarii przeprowadziliśmy ponad 1276 postępowań karnych i 7346 postępowań cywilnych, w sumie zaufało i powierzyło nam swoje sprawy ponad 1500 klientów. Uczestniczyliśmy w wielu złożonych procesach i skutecznie reprezentowaliśmy naszych klientów w charakterze obrońców i pełnomocników.

Doświadczenie członków zespołu obejmuje m.in. udział w postępowaniach dotyczących następujących wydarzeń:

 • napad na halę MAKRO w Zabrzu (obrona oskarżonych)

 • katastrofa w MTK (obrona oskarżonych)

 • katastrofa w KWK „Halemba” (obrona oskarżonych)

 • katastrofa w KWK „Wujek” Ruch „Śląska” (obrona oskarżonych)

 • zarzuty przyjmowania korzyści majątkowych w sektorze górnictwa oraz branży medycznej (obrona oskarżonych)

 • reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego - spółki ART B w postępowaniu karnym prowadzonym w szczególności wobec oskarżonego Bogusława Bagsika

 • reprezentowanie akcjonariuszy MCI Management w postępowaniu przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę. Kancelaria SZiP reprezentowana jest w sporze przez wspólnika, radcę prawnego Roberta Wtorka.
IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij